Fra arkitektskole til sekretariatschef i Børn- og skoleforvaltningen

42-årige Jakob Ljungberg er netop ansat som sekretariatschef for Børn- og skoleforvaltningen. Han tiltræder 1. maj 2017.

Jakob Ljungberg starter 1. maj som sekretariatschef i Børn- og skoleforvaltningen

03. april 2017

Jakob Ljungberg er uddannet cand.jur. og har en bred og lang ledelseserfaring inden for både udvikling, strategi og sekretariatsbetjening i politisk ledede organisationer. Han kommer fra en stilling som administrationschef for Arkitektskolen Aarhus. Indtil 2016 var han chef i Favrskov Kommune – først som sekretariatschef i Teknik og Kultur og derefter chef for Borgmestersekretariat, HR og Borgerservice. Før Kommunalreformen var han fuldmægtig i Det Kommunale Tilsyn under Statsamtet Nordjylland.

Dermed har Jakob Ljungberg solid erfaring med blandt andet juridisk rådgivning af den politiske og administrative organisation, HR og betjening af politiske udvalg og udvikling af tværgående samarbejder. 

”Vi får en chef, der både lægger vægt på udvikling og strategi og samtidig ved, at sikker drift er en forudsætning for netop udvikling. Jakob Ljungberg har et solidt afsæt inden for betjening af byråd og udvalg og han forstår at starte og lede udviklingsprojekter. Det er væsentlige kompetencer i Børn og skoleforvaltningen,” siger Hans Minor Vedel, direktør for Børn og Skole.

I Børn og skoleforvaltningen ligger både drift og udvikling af folkeskoler, dagtilbud, familieafdeling og de mange forskellige tilbud til børn og unge med særlige behov. I sekretariatet for Børn og Skole arbejder knap 30 medarbejdere, som Jakob Ljungberg bliver leder af. Sekretariatschefen indgår i den samlede chefgruppe i Børn og Skole og fungerer samtidig som sparringspartner på tværgående og strategiske emner for direktøren.

”Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang i Randers Kommune, som er en spændende kommune i udvikling. Børn og skoleforvaltningen spiller en central rolle i at understøtte både politiske udvalg og institutioner og tiltag inden for børn og skoleområdet.  Det glæder jeg mig til at bidrage til og være en del af, ” siger Jakob Ljungberg.