Tradium vil købe Randers Sports College

Randers Byråd har på mødet den 6. marts 2017 godkendt et salg af Randers Sports College til erhvervsskolen Tradium. Før salget kan blive gennemført, skal det også godkendes af staten

06. marts 2017 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Der er indgået en aftale om et salg af Randers Sports College til erhvervsskolen Tradium. Salget har været behandlet på bestyrelsesniveau og er nu også godkendt af Randers Byråd. Det skete på byrådsmødet den 6. marts 2017.

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution Randers Sports College har siden dannelsen i 2014 givet driftsunderskud, fordi der har været for få lejere i boligerne. Samtidig har Tradium behov for flere boliger til studerende, der kommer fra hele landet. Og Tradium ser Randers Sports Colleges faciliteter og beliggenheden ved Arena Randers som ideel for unge studerende.

 

Salg skal godkendes af staten

Bestyrelsen for Randers Sports College har derfor været i dialog med Tradium om det mulige salg og er her blevet enige om en købspris på 15 millioner kroner. Med salget vil Randers Kommune skulle dække den kommunale garanti på ca. 5 millioner kroner, ligesom staten skal dække en del af den statslige garanti på ca. 2,3 millioner kroner.

Inden salget kan blive endeligt, skal Undervisningsministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet give grønt lys. Denne statslige godkendelse forventes at tage 1-2 år. I den mellemliggende periode vil Tradium leje de ledige boliger i collegebygningen, så skolen på denne måde allerede nu kan tilbyde boligerne til sine studerende.

Erhvervsskolen Tradium udbyder en lang række ungdoms-, voksen- og efteruddannelser inden for det merkantile og tekniske område: hhx, htx, eux, eud og AMU. Skolen beskæftiger 500 medarbejdere og underviser 3.200 årselever på syv adresser i Randers, Hobro og Pederstrup.