Randers: Ny arbejdstidsaftale sætter elevens læring i centrum

Den professionelle kompetence på folkeskolerne i Randers Kommune skal bedst muligt i spil. Det gavner nemlig elevernes læring og medarbejdernes engagement og trivsel. En ny aftale øger fleksibiliteten i tilrettelæggelse af arbejdstiden for både lærere og børnehaveklasseledere. I dag, 8. marts 2017, bliver aftalen præsenteret for skoleledere og personale.

08. marts 2017 - Oprettet af Karen Balling Radmer

"Det at drive folkeskole i Randers kommune er en fælles opgave, hvor alle medarbejdere og ledere har en vigtig opgave. Det handler om, at eleverne får den bedst mulige skolegang. De kompetencer lærerne har, er det, vi har brug for i folkeskolerne for at udvikle skolen mest muligt. Derfor har vi sammen med Randers Lærerforening sat os for at finde frem til en aftale, der er gennemsyret af, at det handler om at sætte den professionelle kapital bedst i spil, " siger skolechef Henrik Johansen.

"Denne aftale understreger, at lærerne som professionelle udøvere af deres fag skal medvirke til elevernes læring og dannelse til vores samfund. Det er en anerkendelse. Måden aftalen indfrier det på er blandt andet ved at have fokus på lærernes forberedelse og på fleksibilitet. Dermed kan vi højne både kvaliteten i det, der sker på en folkeskole og lærerne kan udnytte arbejdstiden bedre, " siger Leif Plauborg, formand for Randers Lærerforening.

Mulighed for flextidsaftale på 200 timer

Den fælles aftale om arbejdstidens tilrettelæggelse understreger, at kerneopgaven i folkeskolerne i Randers er elevernes læring og dannelse. Undervisning og læring er derfor den vigtigste opgave. Lærerne får mulighed for at lave en flextidsaftale, så de kan forlægge op til 200 timers arbejde et andet sted end på skolen.

"Det øger fleksibiliteten i forhold til, hvornår den enkelte lærer er på skolen. På den anden side ved vi, at udvikling på skolen kræver, at vi samarbejder og, at lærere har mulighed for i et fagprofessionelt fællesskab at udvikle sammen. Aftalen skal prioritere, at der er tid både til det individuelle arbejde og det fælles arbejde," siger Henrik Johansen.

Arbejdstidsbestemt tillæg

For at mindske administrationen af arbejdstidsbestemte tillæg for både lærere og ledere er tillæg for arbejde efter kl. 17, lejrskoler m.m. samlet i et tillæg. Dette er helt i tråd med ønsket om mere fleksibilitet. Tillægget vil være på 400 kr. om måneden, og det administrative bøvl forsvinder.

Den ny Randers-aftale beskriver også rammerne for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det er samtidig præciseret, at det maksimale undervisningstimetal for en lærer er 780 timer om året og 870 timer for en børnehaveklasseleder.

"Jeg er ikke i tvivl om, at Randersaftalen både styrker forberedelsen og fleksibiliteten, og det må vi formode også øger engagementet og fremmer et lavt sygefravær. Det styrker fagligheden for elevernes undervisning, " siger Leif Plauborg.

Borgmester: Godt samarbejde er godt for børnene

"Jeg er glad for det samarbejde mellem fagforening og forvaltning, som har ført til aftalen, " udtaler og Claus Omann Jensen og fortsætter:
"Det er godt for vores elever, at alle gode kræfter står sammen om at udvikle folkeskolen i Randers."

Tillidsfuldt samarbejde

Henrik Johansen og Randers Lærerforening har stået for at gøre Randersaftalen til virkelighed og vil i løbet af foråret besøge alle folkeskoler i Randers med henblik på at præsentere Randersaftalen.

"Vi har lavet denne aftale i fællesskab. Den er lavet i tillid til, at begge parter ønsker det samme, nemlig at sætte lærernes fagprofessionalisme bedst i spil og øge arbejdsglæden og engagementet. Dermed styrker vi kvaliteten i folkeskolen, " udtrykker Henrik Johansen og Leif Plauborg.