Randers indfører ny model for støtte til borgere med handicap

Borgere med nedsat funktionsevne i Randers Kommune vil fremover få bevilget bostøtte efter en ny model. Ambitionen er at skabe øget fokus på rehabilitering og udvikling og at sikre, at budgettet på området bliver overholdt.

27. marts 2017 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Fremover vil bostøtte i Randers Kommune blive tildelt efter en ny model, har byrådet besluttet. Ambitionen er at øge fokus på rehabilitering og udvikling overfor den enkelte borger.

Bostøtte bliver givet til borgere, der har psykiske, fysiske og/eller sociale handicap, og det er hidtil blevet bevilget til den enkelte borger i et fast antal timer. Med indførelsen af den ny model, vil bevillingen blive mere fleksibel, så støtten hurtigt kan omstilles efter borgerens behov. Samtidig er det målet at tilbyde en mere helhedsorienteret støtte, så der er en større sammenhæng med andre typer af støtte og tilbud. 

 

Øget brug af gruppebaseret støtte

Antallet af borgere, som får bostøtte, er på landsplan steget markant i de seneste år, og i Randers har der været en stigning på godt 50 procent siden 2014. Det har resulteret i stigende udgifter, og ambitionen med den ny model er derfor også at sikre, at det eksisterende budget bliver overholdt. Det vil blandt andet ske ved at øge brugen af andre former for støtte, fx øget brug af gruppebaseret støtte og støtte fra frivillige.

Den ny plan har været i høring i blandt andet Handicaprådet og blandt medarbejdere. Herefter er byrådet blevet præsenteret for den endelige udgave af modellen, som altså nu er vedtaget.

Omkring 1000 borgere i Randers Kommune modtager bostøtte, og efter planen vil den ny model for tildeling af bostøtte træde i kraft fra august 2017.