Kommunen hylder lokale virksomheder for socialt ansvar

Onsdag eftermiddag dannede Pharma Tech i Randers rammerne om overrækkelsen af Randers Kommunes første CSR-certifikater. Fem lokale virksomheder, som tager et særligt socialt ansvar i forhold til ledige, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, modtog det nye certifikat som en anerkendelse for deres indsats.

08. marts 2017 - Oprettet af Peder Rasmussen

I Randers Kommune er det et erklæret mål at hylde de virksomheder og arbejdspladser, der udviser rummelighed i forhold til ledige, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor vil kommunen uddele CSR-certifikater til de randrusianske virksomheder, der tager et socialt ansvar og åbner døren for en medarbejder, der ikke passer ind i den sædvanlige skabelon fra dag 1.

Christian Boldsen, formand for beskæftigelsesudvalget overrakte onsdag eftermiddag de første fem certifikater ved en særlig CSR-event hos Pharma Tech på Messingvej i Randers. De fem certifikater gik til Hounö A/S, Derma Pharm A/S, Østjysk Facaderens og Overfladebehandling ApS, Verdo A/S og Danish Coffee and Tea ApS. Christian Boldsen roser virksomhederne for deres engagement og håber, at det vil brede sig, så endnu flere virksomheder få fokus på denne udsatte målgruppe:

”Det er vigtigt, at der er nogen, der viser vejen, og det er der igen tvivl om at de her virksomheder gør. Når det så er sagt, så ved jeg også at der findes masser af andre virksomheder i kommunen, som er bevidste om deres ansvar. Derfor kommer dagens overrækkelse af CSR-certifikater heller ikke til at stå alene,” siger Christian Boldsen.

LÆS OGSÅ: DermaPharm A/S: Vi bliver nødt til at tage et ansvar

Fokus på det rummelige arbejdsmarked

Det er håbet, at det fornyede fokus på muligheder for ledige, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, vil inspirere flere virksomheder til at inkludere alle typer mennesker på deres arbejdsplads.

Certifikatet tildeles virksomheder i Randers Kommune, som tilbyder meningsfulde praktik-, afklarings-, jobtrænings- og jobmuligheder for udsatte borgere og ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

CSR-certifikatet skal ses som en anerkendelse af virksomhedens samlede sociale indsats inden for det rummelige arbejdsmarked.

Der er opstillet ti kriterier for tildelingen af CSR-certifikatet. Det er ikke tanken, at virksomhederne skal opfylde alle ti kriterier, for det er forskelligt, hvad de enkelte virksomheder har kapacitet til. Det er vigtigt ikke at udelukke de små virksomheder, som måske opfylder mellem tre og fem af kriterierne, hvor de meget store virksomheder ofte opfylder alle ti. Det vigtigste er, at virksomhederne gør en aktiv indsats.

Indsatserne skaber værdi – ikke kun for den ledige, som får et tilknytningsforhold til en arbejdsplads, men også for virksomheden, som opbygger en organisationskultur, der viser samfundsansvar, forbedrer sin konkurrenceevne og erfaringsmæssigt får lettere ved at tiltrække nye medarbejdere.

De ti kriterier

  •         Virksomheden tilbyder løbende praktik-, jobtrænings- og afklaringsmulighed for udsatte borgere
  •         Virksomheden tilbyder jobmulighed for ledige på kanten af arbejdsmarkedet
  •         Virksomheden tager et menneskeligt socialt ansvar med jobsigte for den rette.
  •         Virksomheden engagerer sig i socialøkonomiske aktiviteter og/eller har en beskrevet målsætning    for arbejdet på området.
  •         Virksomheden har haft eller har mindst én fleksjobber ansat
  •         Virksomheden indgår konkrete aftaler med borgeren og tilrettelægger arbejdstid, jobindhold og skånehensyn individuelt.
  •         Virksomheden har en aktiv personalepolitik samt arbejdspladskultur med plads til mangfoldighed i medarbejderstaben.
  •         Virksomheden udviser ordentlighed – i forhold til løn, arbejdsvilkår og efter gældende lovgivning etc.
  •         Virksomheden gør brug af mentorer
  •         Virksomheden gør en indsats i forhold til forebyggelse og fastholdelse