Byen til Vandet: Her er fremtidsscenariet for Randers Midtby

Randers Byråd har på mødet den 6. marts 2017 valgt det scenarie, der skal sætte retningen for byudviklingen i Randers Midtby i de næste tre årtier

06. marts 2017 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

En attraktiv bosætnings- og oplevelsesby, hvor man kan bo midt i byen nær vandet og med naturen lige uden for døren. Det skal det scenarie, som i de næste tre årtier vil danne udgangspunkt for byudviklingen i Randers Midtby, bidrage til at skabe.

Scenariet blev vedtaget af Randers Byråd på mødet den 6. marts, og med valget er retningen for kommunens store udviklingsprojekt ”Byen til Vandet” nu lagt fast.

Læs mere om byen til vandet

 

Byudvikling, infrastruktur og klimasikring er tænkt sammen

Efter en længere proces med forundersøgelser af forskellige fremtidsscenarier for Byen til Vandet, har byrådet nu valgt scenarie 4a, som lægger op til at etablere en ny bro – Klimabroen – over Randers Fjord. Scenariet indeholder også store byudviklingspotentialer for ophold og bebyggelse helt tæt på vandet omkring det nordlige havnebassin.

I scenariet vil naturen være byudviklingens bærende platform, ligesom sikring af god infrastruktur og sikring af gode klimatilpasningsløsninger vil være i højsædet.

 

Kloge investeringer

Byen til Vandet vil være lokomotivprojektet for udvikling af hele kommunen, da byudviklingen ikke kun skal være for dem, der investerer i arealerne og kommer til at bo der, men som også handler om en omdannelse, der vil danne grundlag for en social, økonomisk og kulturel udvikling af byen. Byen til Vandet kan hermed blive kommunens vigtigste redskab til at tiltrække og fastholde virksomheder og borgere. Visionen er at skabe gode rammer for fremtidens hverdagsliv, hvor natur og byliv kan gå hånd i hånd, og hvor investeringer i byens fremtid tænkes sammen, så der investeres klogt.

Ud over valget af scenarie 4a, besluttede byrådet på mødet den 6. marts også, at der skal arbejdes videre med konkrete analyser at Klimabroens præcise placering, fremtidige organisationsmuligheder, etape- og tidsplan samt VVM for Klimabroen og –vejen. Derudover arbejder forvaltningen videre med en proces for en strategisk helhedsplan for byudviklingsområdet samt en økonomimodel for realiseringen af byudviklingsprojektet.