Attraktive byggegrunde på vej i Øster Tørslev

15 byggegrunde på Bakkegårdsvej i Øster Tørslev bliver nu gjort klar og sat til salg, så der kan bygges på dem. Det har Randers Byråd besluttet på baggrund af henvendelser fra flere interesserede købere.

27. marts 2017 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Allerede inden, at 15 grunde på Bakkegårdsvej i Øster Tørslev er byggemodnet og sat til salg, har flere interesserede købere henvendt sig. Og nu bliver grundene gjort klar, så der kan bygges på dem. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 27. marts 2017.

I alt har byrådet afsat 3.5 millioner kroner til at byggemodne grundene, mens indtægten ved et salg af grundene forventes at blive på fire millioner kroner.

 

Nye udstykninger på vej

Generelt er der ved at være godt gang i grundsalget i Randers Kommune. Primært tæt på Randers by, men der er også efterspørgsel på grunde i landdistrikterne. Og på mødet besluttede byrådet også, at forvaltningen skal forberede en sag med forslag om at udstykke grunde i Havndal og, at eksisterende byggegrunde i Fårup skal kunne anvendes til rækkehuse.

Endelig besluttede byrådet, at der skal afsættes penge til at sætte en række ældre udstykninger i stand.   

 

Ældre udstykninger gøres færdige

Flere steder i kommunen blev der nemlig for år tilbage udstykket grunde, og enkelte af disse grunde er stadig til salg. Det giver udfordringer, for når kommunen byggemodner, bliver vejene normalt i første omgang anlagt uden slidlag, da der er en forventning om mange tunge køretøjer under byggeprocessen.

Vejene fremstår derfor ufærdige indtil slidlaget bliver lagt på, ligesom veje uden slidlag hurtigere får huller. Det er både uhensigtsmæssigt for de, der har bygget og bor på grundene og for mulige købere, men det vil der altså nu blive rettet op på.

De udstykning, hvor der nu vil ske forbedringer, er Vangen i Gassum, Æblehaven i Asferg, Basager del 1 i Harridslev, Granvænget i Fårup, Tjærbyvangsvej i Dronningborg, Løvsangervej i Øster Bjerregrav, Charlotte Amalievej i Ålum, Lergravsbakken i Mellerup og Koglevej i Uggelhuse.