Sygefraværet falder markant

Øget fokus på at nedbringe sygefraværet blandt medarbejdere i Randers Kommune bærer frugt. I gennemsnit er sygefraværet for hver medarbejder faldet med over 2.5 dage, og ikke mindst blandt lærere og pædagoger er der sket et fald. Børnehuset Harridslev er en af de arbejdspladser, hvor medarbejderne kommer på arbejde.

01. februar 2017 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Børnehuset Harridslev har fået en rigtig god start på 2017. I hele januar var der blandt dagtilbuddets 15 medarbejdere blot en enkelt sygemelding i to dage på grund af en planlagt operation, og det lave sygefravær giver tid til børnene.

Pædagoger er ellers blandt de faggrupper med flest sygedage om året. Ifølge tal fra BUPL lå gennemsnittet på 15,9 sygedage i 2016, men i Harridslev er det slet ikke unormalt, at alle er på arbejde. Her er sygefraværet i gennemsnit faldet med 7 dage per medarbejder, så det nu er nede på godt 6 dage om året.

"Vi kan selvfølgelig alle sammen blive syge, men det vi kan gøre noget ved er fx det fravær, hvor man tager en sygedag, fordi man er presset og har brug for et pusterum. Det synes jeg, vi er lykkes med," siger Søren Horup, der er pædagogisk leder i Børnehuset Harridslev og uddyber:

"Jeg tror vi lykkes med at få fraværet bragt ned, fordi vi gør meget ud af at skabe et fællesskab på tværs af ledere og medarbejdere. Det er vigtigt, at alle ved, hvorfor vi møder på arbejde hver dag. Og at man er savnet, når man ikke er her. Derudover planlægger vi ferier og vagter langt ud i fremtiden, så medarbejderne ved, hvornår de kan restituere, og samtidig har vi stor fleksibilitet, så det er muligt at få fri med kort varsel," siger han.

 

Mere trivsel og mindre fravær

Børnehuset Harridslev har ligesom alle andre arbejdspladser i Randers Kommune været en del af den samlede, fælles indsats, Mere tid og trivsel, der skal øge medarbejdernes trivsel og nedbringe sygefraværet. En indsats, der har sat medarbejdernes trivsel, sygefravær og håndteringen af det på dagsordenen på alle arbejdspladser. Og det har givet resultater.

"Vi satte et ret ambitiøst mål for at nedbringe sygefraværet generelt blandt Randers Kommunes medarbejdere med 2.5 dage i gennemsnit i løbet af 2016. Det mål har vi nået. Vi er gået fra et sygefravær på 17,9 dage til, at vi i december nåede ned på 15.1 dage, og det er et virkelig flot resultat. Det er godt for de medarbejderne, der er mindre syge og trives bedre, det er godt for de borgere, vi servicerer, og det er godt for kommunekassen, fordi vi får færre udgifter til vikarer," siger Erik Mouritsen, der er kommunaldirektør i Randers Kommune.

Sygefraværet er især faldet på sundhed- og ældreområdet hvor det sidste år lå på knap 18 dage og nu er nede på 13.5 dage. På skoleområdet er fraværet faldet fra knap 20 dage til 16,8 dage. Og på dagtilbudsområdet, som Børnehuset Harridslev er en del af, er sygefraværet faldet fra 17,6 til 14,9 dage.

 

Nyt fælles mål for 2017

Som følge af de gode resultater ønsker både ledere og medarbejder i Randers Kommune at fastholde den øgede fokus på at nedbringe sygefraværet og har sat et nyt fælles mål om at få nedbragt sygefraværet med yderligere 1,5 dage i løbet af 2017.

"Indsatsen viser, at det godt kan lade sig gøre at få sygefraværet ned, og det gode ved et fælles fokus er, at arbejdspladserne også inspirerer hinanden til, hvad man kan gøre for at nedbringe sygefraværet. Der er stor opbakning i hele organisationen, og derfor vil vi fortsat arbejde med det i 2017 sådan, at vi kan få sygefraværet endnu længere ned," siger Erik Mouritsen.