Sundhedschef i praktik

Har man været indlagt på hospitalet, skal være så let og flydende som muligt at overgå til pleje og støtte i det kommunale, og det fordrer et godt samarbejde mellem region og kommune. Sundhedschef i Randers Kommune Lene Jensen er derfor taget i praktik på Regionshospitalet i Randers for at få en dybere forståelse for arbejdsgange og vedligeholde de gode relationer.

Sundhedschef i Randers Kommune, Lene Jensen, er med til samtale på neonatal-afdelingen på Regionshospitalet Randers. Michael og Åsa Lina Alle Madsen skal udskrives med deres nyfødte søn, og inden længe får de hjælp og støtte fra den kommunale sundhedspleje.

13. februar 2017 - Oprettet af Marie Have Qvist

Som regel har man for længst overstået sine praktikperioder, når man til daglig varetager en kommunal chefstilling. Det er dog ikke tilfældet for sundhedschef i Randers Kommune Lene Jensen. Hun har nemlig netop tilbragt i praktik på Regionshospitalet Randers.

”Vi har en fælles dagsorden, og vi skal sørge for, at overgangen mellem de forskellige sektorer foregår let som muligt. Vi er her jo ikke for vores egen skyld – det er borgerne, det handler om,” siger Lene Jensen.

I løbet af ugen har sundhedschefen besøgt Kvinde-barn Centeret, Kirurgisk Center, Akutafdelingen, Medicinsk Afdeling og Det palliative Team.

Unikt samarbejde om de mindste

Sundhedschefen har blandt andet været på besøg på barselsgangen og neonatalafdelingen, hvor hun har fået indblik i de nybagte forældres oplevelser, før de overgår til den kommunale sundhedspleje.

”På dette område har vi faktisk allerede et unikt samarbejde. Vi mødes engang imellem til fælles undervisning, og vi har god faglig sparring. Hvis sundhedsplejerskerne er i tvivl om noget i forbindelse med et for tidligt født barn, så ringer de til os med det samme,” fortæller Stine Rose, afdelingssygeplejerske på neonatalafdelingen på Regionshospitalet Randers.

”Det er vigtigt, at vi holder samarbejdet ved lige og ikke tager de gode relationer for givet. Heldigvis oplever vi rigtig meget vilje fra begge sektorer til at arbejde på, at der er sammenhæng i tingene for borgerne,” siger sundhedschef Lene Jensen. 


Afdelingssygeplejerske på neonatalafdelingen, Stine Rose, viser sundhedschef i Randers Kommune, Lene Jensen, rundt på afdelingen. Her besøger de en lille nyfødt pige, som blev født 12 uger for tidligt.