Stor undersøgelse: Hvordan har du det?

I løbet af foråret 2017 modtager over 50.000 borgere i Region Midtjylland et spørgeskema med spørgsmål om deres sundhed og trivsel. Svarene giver indblik i borgernes sundhedstilstand og –udfordringer og skal bruges til at målrette fremtidens sundhedstilbud.

03. februar 2017 - Oprettet af Marie Have Qvist

Hvert fjerde år bliver borgerne i Region Midtjylland spurgt om alt fra deres stressniveau over trivsel og til kost og motion. Undersøgelsen er regionens vejrhane, når nye tendenser blæser ind over befolkningen og peger mod nye udfordringer for befolkningens ve og vel.

”Når vi stiller 53.500 borgere spørgsmålet: Hvordan har du det?, så konstaterer vi ikke kun, om udviklingen er god eller dårlig. Vi handler på det,” siger Bent Hansen, regionsformand i Region Midtjylland.

I Randers Kommune brugte sundhedsområdet den seneste nationale sundhedsprofil ”Hvordan har du det? 2013” som rettesnor for sundhedspolitikken og nye sundhedsindsatser.

”Den seneste rapport viste blandt andet, at vi havde en høj andel af rygere, og derfor har vi inden for de forløbne fire år haft fokus på at nedbringe antallet med forskellige nye rygestoptilbud i Randers Sundhedscenter. Vi har også sat gang i projektet Røgfri Randers 2025, hvor vi laver partnerskabsaftaler med virksomheder og institutioner,” siger Lene Jensen, sundhedschef i Randers Kommune.

”Vi bruger også rapporterne til at vurdere, om vores indsatser har en effekt. I den seneste rapport kunne vi med glæde konstatere, at der bliver røget markant mindre i hjem med børn – og det er et område, som sundhedsplejen og jordemødrene i længere tid har haft stort fokus på,” fortæller sundhedschefen.

De første resultater af dette års undersøgelse bliver fremlagt i efteråret 2017, og den færdige rapport udkommer i foråret 2018.

Fakta

  • Spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” forløber fra den 3. februar til den 3. maj 2017.
  • Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen.
  • Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme, og giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel.
  • For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt, udfylder spørgeskemaet.
  • Borgerne er tilfældigt udvalgt og repræsentative for såvel kommunerne som regionen.
  • I Region Midtjylland får 53.500 borgere fra 16 år og opefter tilsendt spørgeskemaet.
  • Region Midtjylland udsender forskellige spørgeskemaer til unge (16-24 år) og voksne (25+ år).
  • Rapporten om undersøgelsen offentliggøres på en konference i foråret 2018.
  • Man kan læse mere om undersøgelsen på www.hvordanhardudet.rm.dk