Psykiatriens Hus fylder 1 år

En smuk fredet bygning fra starten af 1900-tallet har nu i et år dannet ramme om Psykiatriens Hus i Randers. Samlingen af tilbuddene for psykisk sårbare mennesker har resulteret i større tilstrømning af brugere og nye initiativer på tværs af fagligheder.

Der er mange kreative værkstæder i Psykiatriens Hus, hvor brugerne kan udvikle og udfolde kreative evner.

01. februar 2017 - Oprettet af Marie Have Qvist

Der står et stort lindetræ på gårdspladsen foran en fredet bygning fra starten af 1900-tallet tæt på centrum af Randers. En smukt udskåret, tung trædør leder ind til en trappe, hvor trinnenes blanke flader vidner om mange års brug. Træpanelerne strækker sig cirka en tredjedel op af væggene fra det skakternede gulv, og lyset strømmer ind gennem de sprossede vinduer.

Dette er Psykiatriens Hus i Randers. Her kan man komme og få støtte, hjælp og vejledning, hvis man har psykisk sygdom eller sårbarhed tæt inde på livet.

”For et år siden fandtes der tre forskellige aktivitets-og samværstilbud for psykisk sårbare mennesker i Randers. Dem samlede vi i Psykiatriens Hus i februar 2016, og siden dengang er tilstrømningen af borgere, der benytter de forskellige tilbud blevet fordoblet,” siger Lene Bruhn Christensen, afdelingsleder for Psykiatriens Hus.

I begyndelsen havde de tre forhenværende separate aktivitetstilbud hver deres afdeling i huset på Gammel Hadsundvej. Men nu bruger borgerne faciliteterne på kryds og tværs, og nye tiltag blomstrer i de nye rammer.

Mulighed for nye samarbejder

Brugerne af Psykiatriens Hus er psykisk sårbare mennesker. Man kan have udfordringer som for eksempel ensomhed, depressioner, angst, bipolare lidelser eller personlighedsforstyrrelser, og det kræver ingen henvisning eller visitation at bruge faciliteterne i tilbuddet. Man starter med en personlig samtale, hvor man kan fortælle om sine ønsker og behov.

”Vi spørger ikke ind til diagnoser eller andre personlige forhold. Vi går ud fra, at vores brugere kommer ind af døren, fordi de har brug for at være her,” siger Lene Bruhn Christensen.

Psykiatriens Hus tilbyder aktiviteter som kreative værksteder, ridning, musik, yoga, mindfulness, fitness og undervisning. Der vokser desuden også hele tiden nye tilbud ud af de ønsker og behov, som brugerne har.

”Med de nye rammer har vi fået flere muligheder for at skabe nye tilbud for brugerne. Vi har flere medarbejdere og fagligheder samlet, fordi vi også har plads til regionale tilbud og frivillige foreninger,” siger lederen af Psykiatriens Hus.

Nyt uddannelsestilbud for alle

Et af de nye tiltag i Psykiaterens Hus er den nye Recovery-skole. Her kan man deltage i undervisningsforløb med fokus på, hvordan man bedst kan mestre sit eget liv med de ressourcer, man har.

Underviserne på et hold består af både fagprofessionelle og mennesker, der selv har haft psykiske udfordringer inde på livet. Samtlige undervisere i Recovery-skolen er uddannet til at varetage undervisningen, og alle er velkomne til at deltage på holdene.

”Recovery-skolen er ikke kun for psykisk sårbare – undervisningen er også målrettet pårørende, studerende og medarbejdere. Her lægger man alle titler og eventuelle diagnoser fra sig og kommer som den person, man er,” fortæller Lene Bruhn Christensen.

I løbet af det første år har 270 personer været igennem et kursusforløb i Recovery-skolen i Psykiatriens Hus. 

Få en digital rundtur i Psykiatriens Hus her

Caféen i Psykiatriens Hus har fokus på sund kost og bliver benyttet flittigt af både brugere og naboer.