Informationsmøde og høring om Vorup Kultur- og Idrætscenter

I gymnastikbygningens musiklokale, mandag den 6. februar, kl. 17. Alle lokale foreninger og borgere er hermed inviteret om fremtiden for Vorup Kultur- og Idrætscenter.

02. februar 2017 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Vorup Skole er solgt til et privat firma, der vil etablere boliger i bygningen og på udearealerne. Den selvstændige gymnastiksalsbygning samt den nyeste tilbygning til skolebygningen, SFO-bygningen, er reserveret til lokale foreningers benyttelse under navnet Vorup Kultur og Idrætscenter.

Køberen af skolen har nu forespurgt, om kommunen også vil sælge SFO-bygningen. Før der træffes beslutning om svaret på dette ønske, ønskes en udtalelse fra det lokale foreningsliv.

Der kan opstilles tre scenarier:

  • Den nuværende beslutning opretholdes. De allerede afsatte 2,5 mio. kr. på at nedrive mellembygningen mellem skole og SFO-bygning, bygge ny gavl, etablere ny elevator og lave nye forsyningsledninger til bygningen. Der er til gengæld ikke afsat midler til renovering af gymnastiksalsbygningen, og lokalerne på 1. sal i denne vil formodentlig ikke kunne anvendes. Der er ikke afsat midler til inventar eller teknik i lokalerne, eller til udendørs arbejder.
  • SFO-bygningen sælges, og provenuet sammen med de afsatte 2,5 mio. kr. anvendes – så langt beløbet rækker - til renovering af gymnastiksalsbygningen med f.eks. elevator til første sal, nye vinduer, isolering af loft, inventar og teknik til mødelokaler, andel af hegn til nabo, etablering af parkeringspladser mv.

  • En af de to første løsninger kombineres med anvendelse af tidligere pedelbolig som et mødelokale.

Randers Kommune vil ved mødet redegøre nærmere for de forskellige løsninger og omkostningerne ved at gennemføre dem, og derefter forhåbentligt få afklaret, hvilken løsning der skal anbefales til kultur- og fritidsudvalget.

Hvis jeres forening ikke har mulighed for at deltage i mødet, men har spørgsmål i sagen, så skriv til kultur- og fritidsafdelingen. Eventuelle selvstændige høringssvar fremsendes til fritidogkultur@randers.dk senest den 9. februar 2017.