Fleksibel arbejdstid drøftes af forvaltning og Hoved MED

Byrådet sender nu et forslag om fleksibel arbejdstid til udtalelse hos direktion og HovedMED. Det sker på baggrund af et forslag fra SF, som blev behandlet på byrådsmødet 6. februar 2017.

06. februar 2017 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Mere arbejdstid og mere i løn. Eller mindre arbejdstid og mere frihed. Det får medarbejdere i Randers Kommune måske mulighed for selv at forhandle op eller ned.

På byrådsmødet den 6. februar 2017 stillede SF et forslag om som forsøg at give mulighed for fleksibel arbejdstid. Forslaget blev stillet på baggrund af lignende erfaringer fra Københavns Kommune.

Læs hele forslaget

Byrådet besluttede følgende proces for mulig fleksibel arbejdstid: Forslaget sendes til udtalelse hos direktionen og HovedMED-udvalget i Randers Kommune, hvorefter forslaget om forsøg med fleksibel arbejdstid igen behandles i byrådet.