Udvidelse af E45 rundt om Randers rykker tættere på

Finanslovsforliget mellem Regeringen og Dansk Folkeparti medfører, at der sættes gang i en såkaldt VVM-undersøgelse af en udbygning af Østjyske Motorvej E45 fra 4 til 6 spor. Undersøgelsen vil være fra Vejle (Hornstrup)- Skanderborg S og fra Aarhus til Randers N. Der afsættes 78 mio. kr. til undersøgelserne.

09. december 2017 - Oprettet af Karen Balling Radmer

VVM undersøgelsen indeholder bl.a. skitseprojekt, miljøvurdering, økonomioverslag, udførelsesplan og vurdering af samfundsøkonomi, og dermed danner en VVM undersøgelse grundlag for en beslutning i Folketinget om en udvidelse af Østjyske Motorvej E45.

"Det er en vigtig milepæl som kommer os alle til gavn," siger borgmester Claus Omann Jensen. 

Udvidelse rykker tættere på 

Formand for Business Region Aarhus, borgmester Claus Wistoft udtaler:

”Vi er kommet et skridt tættere på, at E45 bliver udvidet fra fire til seks spor med VVM-undersøgelserne af Østjyske Motorvej E45”. Politisk vedtages nemlig kun VVM undersøgelser, hvis partierne også mener, at motorvejen skal udvides. Der er derfor stor grund til at rose Regeringen og Dansk Folkeparti for beslutningen”.

Claus Wistoft fortsætter: ”Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med virksomheder og borgere om at sikre, at vi nu er kommet så langt med udvidelsen af E45. Vi er også meget glade for, at partierne har lyttet til Østjylland, der er den største vækstregion uden for hovedstadsområdet. Hvert år stiger trafikken markant og flere steder er der tale om en kritisk, daglig trængsel. Om få år vil flere strækninger være endnu mere belastet, hvis vi ikke udvider motorvejen. Derfor er det helt rigtigt og udtryk for rettidigt omhu, at VVM undersøgelserne nu er blevet vedtaget, så vi senere også kan få vedtaget en egentlig udvidelse til 4 til 6 spor på strækningerne”.