Udsatterådets pladser er blevet besat

Der er blevet afholdt valg til Udsatterådet i Randers Kommune for perioden 2018-2021 og på det konstituerende møde i februar, skal der vælges ny formand.

13. december 2017 - Oprettet af Peder Rasmussen

6Udsatterådet består af fire brugerrepræsentanter og fem organisations-repræsentanter. For tre af de fire brugerrepræsentanter var der tale om genvalg da både Pernille Mølgaard (Psykiatriens Hus), Henrik Juncher (Perron 4) og Asger Brandstrup (Café Rusfri) igen blev valgt ind. På Slotsgården blev Karsten Kozak Sørensen valgt som ny brugerrepræsentant.

De fem repræsentanter fra organisationerne blev valgt inden for områderne: psykiatri, hjemløse, kontanthjælp, førtidspension og det boligsociale område.

Repræsentanterne blev Trine Juel Jensen (SIND), Jens Peter Møller (Bedre Psykiatri), Yvonne Bjerregaard, Christian Borg (Livtagerne) og Hans Lyng (KFUM’s Sociale Arbejde)

Udsatterådets møde d. 29. november var samtidigt det sidste for formand Per Schultz-Knudsen og næstformand Brian Jensen, der begge har besluttet at stoppe i Udsatterådet med udgangen af denne byrådsperiode. De har begge siddet i rådet siden Socialudvalget i Randers Kommune besluttede at etablere udsatterådet i 2011 og har ydet en stor indsats for udsatte borgere i Randers Kommune. Begge modtog en erkendtlighedsgave som tak for deres store engagement og indsats og ønskes god vind fremover. 

Det nye Udsatteråd holder konstituerende møde den 7. februar, hvor formand og næstformand vælges.