Sundhedsåret der gik 2017

Tjek af 2,5 millioner tandflader, et nyt tilbud for hjertepatienter, flere børn, nye muligheder for kronikere og teknologisk rehabilitering. Sundhedsområdet i Randers Kommune arbejder utrætteligt på at forbedre sundheden og forebygge livsstilssygdomme hos kommunes borgere, og året der gik er ingen undtagelse.

28. december 2017 - Oprettet af Marie Have Qvist

Man bruger ofte tiden omkring nytår på at gøre status over det forgangne år, og på sundhedsområdet i Randers Kommune er der tale om et glædeligt tilbageblik på året, der er gået.

”Der er sket rigtig meget nyt og spændende i Randers Sundhedscenter i 2017. Blandt andet har vi oprettet et tilbud for borgere med kroniske sygdomme, og det har knap 60 borgere taget imod i år. Vores Sundhedshøjskole har også bredt sig i løbet af året, og sammen med lokale foreninger tilbyder vi nu forskellige livsstilshold i fem lokalområder i kommunen,” fortæller Susanne Bækgaard, leder af Randers Sundhedscenter.

Også i Rehabiliteringsenheden på første sal i Randers Sundhedscenter kan man se tilbage på et spændende år med nye tiltag.

”Den første januar 2017 overtog vi den fulde opgave med rehabilitering efter hjertesygdom fra Regionshospitalet. Ud fra tidligere deltagelse på sygehuset forventede vi, at 100-150 borgere ville benytte sig af tilbuddet, men indtil nu har vi haft 200 borgere igennem, og borgertilfredsheden er høj,” fortæller Jannie Fogh Kristensen, leder af Rehabiliteringsenheden.

Populære LIVA

I sommeren 2017 begyndte flere afdelinger på Randers Sundhedscenter at tage en app i brug med det formål at støtte flere borgere i et vægttab eller rehabiliteringsforløb. App’en hedder LIVA og har vist sig at være utrolig populær.

”Teknologien gør, at flere borgere har mulighed for at tage imod tilbuddet om et forløb hos os, selvom de er på arbejdsmarkedet og har svært ved at følge et hold i dagtimerne,” siger Anni Nørgaard, fysioterapeut i Rehabiliteringsenheden.

Indtil videre har 35 borgere benyttet app’en som supplement til et forløb i kræft-, ryg-, KOL-, hjerte- og diabetesrehabilitering. Diætisterne har oplevet en endnu større interesse; over 150 borgere har ønsket et forløb hos en diætist via LIVA, og cirka 100 borgere er kommet i gang med et forløb.

”Borgerne virker rigtig glade for app’en, og for mig som vejleder oplever jeg det positivt, at jeg har tæt kontakt til borgeren, selvom jeg ikke ser dem face to face. Det giver mig en god fornemmelse af, hvad borgerne har brug for, så de kan opnå den ønskede livsstilsændring,” siger diætist Karen Kim Winther.

2.560.000 tandflader

Også hos Tandplejen er der fokus på de digitale muligheder, der kan forbedre og lette arbejdet med at højne tandsundheden hos kommunens børn og unge.

”Vi har søgt og fået innovationsmidler til et 3D røntgenapparat, der skal implementeres i løbet af foråret 2018. Det giver mulighed for at give en mere sikker diagnostik og dermed en bedre behandling,” siger Lars Høvenhoff, leder af Tandplejen i Randers Kommune.

Derudover arbejder Tandplejen målrettet med at nedbringe antallet af udeblivelser. Et af fokusområderne i 2017 har været at få flere til at anvende det digitale værktøj ”borgerbooking”, der blandt andet kan bruges til at bestille sin tid hos tandplejen. Det forløbne år har budt på en videreudvikling af systemet, så det i starten af 2018 kan tages i brug som app.

Det er alt sammen noget, der letter arbejdsgangene omkring opgaven med at tjekke over 2.5 millioner tandflader om året.

”Tandplejen skal faktisk ind og tjekke samtlige tandflader af alle tænder i munden ved en undersøgelse. Hver tand har 5 flader, og sammenlagt svarer det til, at vores tandplejepersonale i alt tjekker 2.560.000 tandflader på randrusianske børn i løbet af et år,” fortæller Lars Høvenhoff.

Vi får flere børn

2017 har budt på en glædelig travlhed hos Sundhedsplejen, der har oplevet et stigende behov for deres faglighed af en meget simpel årsag:

”Fødselstallet er steget cirka 10 procent i løbet af de seneste to år, så det giver os jo lidt mere arbejde. Faktisk har vi forhåbninger om, at vi kan komme til at fejre fødslen af barn nummer 1.000 i Randers Kommune inden året er omme. Det er ikke sket siden 2010, så det ville være skønt,” siger Anne Lise Buus Nilsen, leder af Sundhedsplejen i Randers Kommune. 

Der har også været travlhed i vandladningsklinikken, hvor børn kan få hjælp af tre sundhedsplejersker med ekspertise i inkontinens.

”Det kan gøre en kæmpe forskel for et skolebarns livskvalitet ikke længere at være bange for at tisse i sengen, og dermed for eksempel kunne sove hos kammerater uden ble. Lige nu har vi faktisk ventetid på at komme til, og det er jo positivt i den forstand, at vi rammer et område, hvor borgerne har brug for hjælp og støtte,” mener Anne Lise Buus Nielsen.