Randers Kommune får nye udvalg

Fra 1. januar 2018 får Randers Kommune to nye politiske udvalg, ligesom der bliver ændret i opgavefordelingen mellem flere af de øvrige udvalg. Det vedtog Randers Byråd på et ekstraordinært møde den 5. december.

05. december 2017 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Randers Kommunes politiske organisering fra den 1. januar 2018 er nu på plads. Den kommer til at bestå af to helt nye udvalg og en ændret opgavefordeling mellem flere af de øvrige otte politiske udvalg, har Randers Byråd besluttet på et ekstraordinært møde den 5. december 2017.

På mødet behandlede byrådet for anden gang den styrelsesvedtægt, der skal gælde, når det ny Randers Byråd træder til fra nytår. Styrelsesvedtægten fastlægger byrådets grundlæggende spilleregler og kommunens politiske organisering. Og den er lavet med udgangspunkt i konstitueringsaftalen, som Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik efter kommunalvalget i november.

 

Ti udvalg

Med byrådets vedtagelse af den ny styrelsesvedtægt bliver der oprettet et nyt udviklingsudvalg, der skal bidrage til at sætte fokus på de mange udviklingsprojekter i Randers Kommune. Derudover bliver børn og skoleområdet opdelt i to udvalg, nemlig skole og uddannelsesudvalget samt børne og familieudvalget.

Fra 1. januar 2018 kommer listen over politiske udvalg i Randers Kommune til at se således ud:

  • Økonomiudvalget
  • Miljø- og teknikudvalget
  • Udviklingsudvalget
  • Børne- og familieudvalget
  • Skole- og uddannelsesudvalget
  • Socialudvalget
  • Beskæftigelsesudvalget
  • Omsorgsudvalget
  • Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
  • Landdistriktsudvalget

Ændringen af en kommunes styrelsesvedtægt skal ifølge reglerne behandles på to byrådsmøder med højst seks hverdages mellemrum. Første gang sagen blev behandlet var den 27. november og med byrådets 2. behandling den 5. december er den ny styrelsesvedtægt nu endeligt vedtaget.