Konstituerende byrådsmøde 6. december 2017

Det nye byråd valgt for perioden 2018-2021 holder konstituerende møde den 6. december 2017

05. december 2017

Det er på dette byrådsmøde, at borgmester og viceborgmestre vælges, ligesom byrådet vælger medlemmer til udvalg, råd og nævn. Byrådsmødet starter kl. 16

Find dagsordenen her