Mette gør fritiden mere aktiv

Mennesker med udviklingshæmning, autisme eller senhjerneskade oplever ofte, at tiden godt kan blive lang om eftermiddagen, i weekender og ferier. Derfor har Randers Kommune nu ansat Mette Birkmose, som aktivitets- og fritidskoordinator for netop disse grupper af borgere.

30. november 2017 - Oprettet af Peder Rasmussen

"Det er vigtigt at tage hensyn til, at den her målgruppe har nogle særlige behov, så jeg benytter mig af mange forskellige kanaler og medier, både når jeg skal informere om tilbud og aktiviteter, og når jeg forsøger at finde ud af hvilke tilbud der allerede findes, og hvilke tilbud, der eventuelt kan startes op," fortæller Mette Birkmose.

 Mette er 30 år gammel og er uddannet pædagog. Hun har boet hele livet i og omkring Randers og bor nu på et landsted lidt udenfor Randers med sin mand, hund og børn. Hun 10 års erfaring indenfor handicapområdet og har blandt andet været projektleder på Randers Kommunes "Nye veje til interessebaserede fritidsfællesskaber", som netop gik ud på at skabe fritidsoplevelser for voksne borgere med handicap.

Masser af frivillige ildsjæle

"Noget af det jeg skal i jobbet som aktivitets- og fritidskoordinator er at opbygge en platform, hvor det bliver tydeligt for borgerne, hvilke aktiviteter der er. Den skulle gerne komme op at køre i starten af 2018 på handicap.randers.dk," siger Mette Birkmose, der i sit arbejde bruger en del tid på at besøge mange af de foreninger, som rummer målgrupperne. Her har hun foruden borgerne i målgruppen mødt mange frivillige:

 "Det har været så fedt at opleve alle de frivillige, der gør en kæmpe forskel. Der er en masse ildsjæle, der gør en kæmpe indsats for, at der sker noget. Mit arbejde går blandt andet også ud på at udvikle samarbejdet med foreninger, interesseorganisationer og andre interessenter, så der bliver endnu flere aktiviteter for borgerne, og så de kan blive inkluderet mest muligt."

Blandt aktivitets- og fritidskoordinatorens opgaver er også koordinering af aktiviteterne i det nye aktivitetshus i Dronningborg, fondssøgning samt rekruttering, vedligeholdelse og udvikling samarbejdet med frivillige.

 "I den forbindelse vil jeg sige, at hvis man har en interesse, eller der er noget man er optaget af, som man forestiller sig kunne være relevant at dele med den her målgruppe, må man meget gerne kontakte mig via e-mail på afmette@randers.dk," slutter Mette Birkmose, som i sit arbejde også samarbejder med frivilligkoordinatorerne på ældreområdet. Et af de fælles initiativer er "Cykling uden alder", der giver borgere mulighed for at få vind i håret, også selvom de ikke selv har kræfter til at træde i pedalerne.

Stillingen som aktivitets- og fritidskoordinator er blevet oprettet i sammenhæng med den handicapplan, som byrådet vedtog i 2016. I budgetforliget for 2017-2020 har byrådet afsat penge til en fuldtidskoordinator i hele perioden.