Mere bevægelse med nyt anlæg til parkour

Med støtte fra Nordea-fonden vil Randers Kommune gentænke parkoursporten. Det skal gøres mere indbydende og spændende at prøve kræfter med parkour. Midlet skal være et nyt parkouranlæg designet med inspiration i kendte industriprodukter fra Randers. Projektets overordnede mål er at få flere borgere til at dyrke motion og bevægelse.

En del af Tronholmparken som vi kender den ved Randersbro. Snart bliver der nye muligheder for at udøve parkour i parken

15. november 2017 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Parkour er i løbet af få år blevet en meget populær aktivitet blandt mange børn og unge i Danmark. Hos RgF - Randers gymnastiske Forening træner op imod 140 børn og unge på ugentlig basis parkour. Det sker primært i indendørs faciliteter. Erfaringen hos den lokale gymnastik forening er, at parkoursporten kan tiltrække børn og unge, der ellers ikke dyrker idræt.

"Parkour tillader udøveren at være fri og slå fantasien løs. Det tiltaler andre typer af børn og unge end dem vi ser i de mere traditionsbundne idrætsgrene", udtaler Peter Kaad - parkourinstruktør i RgF.

Foreningen er derfor gået i samarbejde med både Randers Kommune, Randers Ungdomsskole og Randers Produktionshøjskole. Samarbejdet skal resultere i et nyt og spændende parkouranlæg. Det nye anlæg får et nytænkt design, der forankres i Randers' historie som industriby. Projektet bygger på at skabe synlighed om den industri, som i mange år har været en del af Randers bys DNA.

"Vi vil opføre et anlæg, der bygger på elementer fra byens industri. Det kunne for eksempel være vindmøllevinger, jernbaneskinner eller møllestene. Dermed bliver anlægget en helt ny måde at dyrke parkour på. Vi vil pirre til nysgerrigheden og inspirere til kreativ bevægelse, "fortæller fritidskonsulent i Randers Kommune, Birgitte Strøbeck.

Det er netop denne tankegang, som har fået Nordea-fonden til støtte projektet med 1.091.200 kroner til opbygningen af anlægget. Derudover giver fonden 300.000 kroner til at vedligeholde anlægget de første 5 år.

"Randers viser vejen ved at udvikle moderne rammer for gadeidrætten på et kulturhistorisk anlæg. Det bliver et helt unikt og aktivt mødested for børn og unge," siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Formand for kultur- og fritidsudvalget i Randers Kommune Mogens Nyholm er glad for, at idéen om industriparkour er opstået hos parkourudøverne selv. " Det er et spændende projekt. Der ligger en kæmpe kvalitet i, at det er erfarne og innovative parkourinstruktører fra RgF Parkour, der er kommet med idéen om, at kommunen ikke skal lave et anlæg kun af traditionelle betonelementer, men netop helt atypiske elementer fra byens industri. Det gør, at anlægget helt sikkert bliver en stor succes. Og jeg ser frem til mere samskabelse mellem borgere og kommune i fremtiden."

Sideløbende med etableringen af selve parkouranlægget vil Randers Produktionshøjskole og Randers gymnastiske Forening indgå et samarbejde om aktiviteter på anlægget. Det sker i forlængelse af skolens adventurelinje. Formålet er at oplære eleverne i at afvikle parkour-events for eksempelvis daginstitutioner. RgF vil derudover benytte anlægget til større idrætsevents og i samarbejde med flere skoler lave spændende idrætstimer. Tilsvarende vil Randers Ungdomsskole lave parkour for deres elever.