Indskriv dit barn i folkeskolen

Forældre i Randers Kommune, som har et barn, der er født i 2012 har modtaget brev fra den kommunale skoleafdeling. Brevet orienterer om, hvordan man indskriver sit barn til skolestart i 0. klasse. Inden den 19. november 2017 skal man indskrive sit barn til skolestart i august 2018.

09. november 2017

 Skoleindskrivningen foregår elektronisk på www.skoleindskrivning.randers.dk

Børn, der er født i 2012, er undervisningspligtige fra den 1. august 2018 og optages i børnehaveklasse. Det samme gør børn, der er født i 2011, og som fik skoleudsættelse sidste år. Børn der er født i tiden 1. januar til 30. september 2013 kan indskrives til børnehaveklasse. Barnet optages på baggrund af en vurdering af, om det kan følge undervisningen i klassen.

Barnet indskrives og optages normalt på distriktsskolen. Har man et andet ønske end distriktsskolen, er der mulighed for dette, hvis der er plads i klassen. Randers Kommune yder ikke gratis kørsel til elever, der har valgt en anden skole end distriktsskolen.

Distriktsskole eller en anden skole?

Hvis man vælger distriktsskolen til sit barn, vil barnet altid være sikret optagelse på skolen. Vælger man en anden skole end distriktsskolen, og der i forvejen er søskende på skolen, er barnet også sikret optagelse på den ønskede skole.

Vælger man en anden skole end distriktsskolen, og der ikke i forvejen er søskende på skolen, vil man senest ultimo januar 2018 få besked fra Randers Kommune om, hvorvidt barnet er optaget på den ønskede skole. Hvis ikke barnet er optaget på den ønskede skole, er barnet altid sikret optagelse på distriktsskolen.

Indskrivning til førskole

Ønsker man, at barnet skal gå i førskole indskrives det via den Digitale Pladsanvisning

SFO og fritidshjem

Der er 17 skolefritidsordninger (SFO) fordelt på kommunens folkeskoler. På Nørrevangsskolen er der fritidshjem i nærheden af skolen med mulighed for start i førskole pr. 1. marts 2018. Barnet kan ikke optages i en SFO på en anden skole.

Ønsker man, at barnet skal gå i skolefritidsordning fra 1. august 2018 og VBU (Vorup Børne- og ungdomshus er også med start pr. 1. august 2018, foregår indmeldelse også via den Digitale Pladsanvisning