Poder på elcykel i naturen

Hos Dagplejen i Randers Kommune er det blevet nemmere at få børnene ud til oplevelser, læring og leg i naturen. ELRO Fonden har for nylig skænket otte eldrevne ladcykler til den kommunale dagpleje. Det vækker blandt andet stor glæde hos Frisenvold Natur Dagpleje sydvest for Randers.

Ruth Jørgensen og hendes fire dagplejebørn kommer nemt ud i naturen på den nye el-ladcykel.

31. oktober 2017 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Ruth Jørgensen er en af de mere end 100 naturdagplejere i Randers Kommune - også kaldet de Grønne Spirer. Det er en certificeringsordning fra Friluftsrådet, der sikrer at vores børn får oplevelser og læring i naturen. Randers er den kommune i landet, som har flest certificerede naturdagplejere.

"Mange undersøgelser viser, at børn udvikler sig bedre fysisk, mentalt og socialt i naturen. Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første tre leveår, og det lille barn har overordentlig stor gavn af de stimuli naturen kan give. Derfor har vi i flere år arbejdet målrettet med de Grønne Spirer," udtaler dagplejeleder Kristian Bro Jensen.

Det har fået ELRO Fonden til at donere otte nye el-ladcykel til dagplejerne i Randers. Ruth Jørgensen, der driver dagpleje i Frisenvold, hvor der er masser af natur uden for døren glæder sig over donationen.

"Det er et genialt transportmiddel for en dagplejer og fire dagplejebørn. Med cyklen kan vi køre til Langå, Stevnstrup eller for eksempel Vorup Enge. Før var jeg nødsaget til at køre børnene i bil, hvis vi skulle på den slags ture. Det giver frisk luft, og vi kan nemmere stoppe op langs ruten og opleve naturen," fortæller Ruth Jørgensen.

El-ladcyklen bliver samtidig også brugt som transportmiddel til legestue med andre dagplejebørn, eller arrangementer på bibliotekerne.

"Undervejs kan man nemt holde stop i grøftekanten for at se på dyr og planter. Dagplejebørn skal have den bedste start på barndommen, hvor nysgerrighed og trivsel kombineres med natur og udeliv - og der er cyklen på alle måder et godt hjælpemiddel," slutter Ruth Jørgensen.