Sidste chance for betaling af ejendomsskat

I juli 2017 overtog Randers Kommune inddrivelsen af ejendomsskat, og 2. rykker er nu sendt ud til de 1,5 procent borgere og virksomheder, der ikke har betalt til tiden. Hvis restancerne ikke betales, står knap 600 erhvervs- og private boligejere i kommunen til at modtage varsling om udlæg i deres ejendom og efterfølgende tvangsauktion af ejendommen.

30. oktober 2017 - Oprettet af Marie Have Qvist

”Som det ser ud lige nu, bliver vi nødt til at udsende varslinger om udlæg i ejendomme til næsten 600 borgere og virksomhedsejere i løbet af november,” fortæller Betina Dichmann, faglig leder af Betalingskontoret i Randers Kommune.

De berørte har overskredet betalingsfristen d. 3. juli 2017 og modtaget en rykker i august 2017 og endnu en i oktober eller november måned 2017.

”Næste skridt er, at pantefogeden foretager udlæg i ejendommen og derefter overgiver sagen til advokat med henblik på at begære ejendommen solgt på tvangsauktion. Det er dyrt, og det kan få store konsekvenser for de berørte. Derfor håber vi selvfølgelig på, at restancerne bliver betalt, så vi ikke bliver nødt til at gå skridtet videre. Men når betalingsfristen på rykkeren er overskredet, så vil det gå hurtigt, og man skal ikke afvente og se tiden an,” understreger Betina Dichmann.

De fleste har betalt

Der findes omkring 40.000 boliger og erhvervsejendomme i Randers Kommune, og hele 98,5 procent af ejerne har betalt deres ejendomsskat. Betina Dichmann håber, at så mange som muligt at de resterende 1,5 procent betaler snarest, så man kan afværge så mange tvangsauktioner som muligt.

Blandt dem findes der dog borgere og virksomhedsejere, der skylder ejendomsskat helt tilbage fra 2013, fordi inddrivelsessystemet hos SKAT ikke fungerede optimalt. Betalingskontoret i Randers Kommune har brugt en del tid på at ringe rundt til de borgere og virksomhedsejere, der skylder mest i ejendomsskat, men det er ikke en praksis, der fortsætter.

”Vores indsats har båret frugt, og vi står nu med det laveste antal skyldnere nogensinde, og det er selvfølgelig positivt – nu mangler vi bare at få de sidste med,” siger Betina Dichmann.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man skylder kommunen penge for ejendomsskat, kan man få et overblik på Randers Kommunes hjemmeside.

Overblik over gæld til Randers Kommune

Det er også en mulighed at skrive til Betalingskontoret på mailadressen betalingskontoret@randers.dk.

Det koster det, hvis man ikke betaler til tiden

Rentebeløb, retsafgifts- og gebyrstørrelse er afhængig af størrelsen på gælden, og dette eksempel er ekstraudgifter på en restance på 10.000 kr.

Efter første rykker: rykkergebyr og renter  
 ekstra udgift på i alt 300 kr.      
Udlæg i ejendommen:
rykkergebyr, renter og retsafgift      
 ekstra udgift på i alt 940 kr.
Advokat kobles på sagen     
 ekstra udgift på i alt 2.790 kr.
Auktionsbegæring   
 ekstra udgift på i alt 4.590 kr.
Tvangsauktion afværges tidligere end 3 uger før fristen  ekstra udgift på i alt 7.340 kr.
Tvangsauktion afværges senere end 3 uger før fristen   
 ekstra udgift på i alt 9.235 kr.