Lokalplan på plads for nyt boligområde i Havndal

Mandag aften vedtog et enigt byråd lokalplan 641, der gør det muligt at opføre 10 nye parcelhuse i Havndal.

02. oktober 2017 - Oprettet af Kenneth Sørensen

I 2013 vedtog Randers Byråd "Udviklingsplanen for Havndal og omegn", som var en visionsplan for at skabe nyt liv i den nordligste del af Randers Kommune. På baggrund af Udviklingsplanen er Randers Kommune nu klar til at tilbyde nye byggegrunde i Boligområdet Søringen.

Det er et område på 20.000 kvadratmeter, hvor der i følge Lokalplan 641 kan udstykkes 10 byggegrunde med parcelhuse. Byggegrundene udlægges i en halvcirkel på en skråning med udsigt over Udbyover Sø og det naturskønne engområde. I halvcirklens centrum etableres et grønt fælles opholdsareal samt et areal til offentlig brug som sikrer fri udsigt til

Naturen i områdets vestligste del bevares som et skovområde, der udlægges til fælles rekreativt areal.

Inden for lokalplanområdet ligger et eksisterende madpakkehus samt en mindre kreativ legeplads, der benyttes af offentligheden. Det er en forudsætning for planens gennemførsel at madpakkehuset flyttes til et nærliggende område.

Byrådet har tidligere - den 12. juni 2017 - givet anlægsbevilling på 3 millioner kroner til byggemodningen. 

Se lokalplanen her

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvor arealet er udlagt til boligformål.

Find dagsordener og referater fra Byrådet