Videoer skal sætte gang i tankerne hos borgere med handicap

Randers Kommune har produceret en rækker videoer, der skal fungere som en hjælp for borgere med handicap og deres nærmeste til at reflektere over forskellige aspekter af deres liv. Alle videoer tager udgangspunkt i handicapplanen, som byrådet vedtog sidste år.

11. januar 2017 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Hvad betyder det for dig at kunne være aktiv i din fritid? Hvordan vil du kunne bruge virtuel bostøtte? Og hvad betyder det for dig at have ansvar på dit arbejde?

Det er nogle af de spørgsmål, som borgere med handicap kan tage stilling til efter at have set en række videoer om forskellige emner på handicapområdet.

Videoerne er produceret af Randers Kommune og tager udgangspunkt i handicapplanen, som byrådet vedtog sidste år. Handicapplanen skal sikre, at borgere med psykiske eller fysiske handicap får den bedst mulige hjælp og støtte. Og mening er, at videoerne skal være en hjælp, så borgere med handicap lettere kan reflektere over emner i planen og forskellige aspekter af deres liv.

Et godt redskab

"I arbejdet med handicapplanen har vi brugt forskellige metoder for også at involvere borgere, som har svært ved at udtrykke sig. Blandt andet har vi givet borgere med svære handicap mulighed for at tage billeder af det, der betyder noget i deres liv og ladet det være input til planen. På samme måde håber vi, at videoerne vil være et godt redskab til at forstå og forholde sig til konkrete emner i handicapplanen for dem, der ikke lige sætter sig ned og læser den fra ende til anden," siger Carsten Wulff Hansen, der er socialchef i Randers Kommune.

Indtil videre er der produceret otte videoer om emner som Fremtidens botilbud, Fritidsliv, Fremtidens beskæftigelse og Tilbud til unge med autisme. Til hver video er der lavet en række spørgsmål, som borgere og deres nærmeste kan tage stilling til efter at have set videoerne.

I løbet af 2017 vil der blive udgivet flere videoer om andre dele af handicapplanen.