Puljemidler til demens, ensomhed og frivillighed

Har du en idé til en aktivitet, der kan skabe fællesskab blandt borgere i Randers Kommune? Og vil du gerne være med til at gøre en indsats for ensomme og mennesker med demens? Så kan du søge om andel i puljen på 400.000 kr. fra Randers Kommune.

12. januar 2017 - Oprettet af Marie Have Qvist

Både ensomhed og demens er stigende problemer i Danmark, og mange frivillige gør en stor indsats for at hjælpe mennesker i disse livssituationer. Randers Kommune støtter nu det frivillige arbejde på området med en pulje på 400.000 kr., som alle interesserede kan søge andel i.

”Puljemidlerne er øremærket til initiativer mod ensomhed, demensvenlige aktiviteter og tiltag og aktiviteter inden for frivilligområdet. Vi håber at modtage en masse spændende ansøgninger, så vi kan få igangsat mange nye tiltag på områderne,” siger Leif Gade, formand for Sundhed- og Omsorgsudvalget.

Det er et udvalg bestående af to repræsentanter fra Sundheds- og Omsorgsudvalget og to medlemmer af Ældrerådet, der vurderer ansøgningerne og fordeler midlerne i løbet af foråret 2017.

Uendelige muligheder

Hvis man mangler inspiration eller har spørgsmål til ansøgningen, er man velkommen til at kontakte frivilligkoordinatorerne på ældreområdet. 

”Der foregår allerede rigtig mange spændende initiativer i Randers Kommune, hvor formålet er at forebygge ensomhed eller støtte mennesker med demens og deres pårørende. Det kan være via madklubber, musikterapi, udflugter, kæledyr, kreative værksteder og meget mere – mulighederne er uendelige,” siger frivilligkoordinator Birgitte Saksø.

Ansøgningen skal sendes Randers Kommune senest fredag d. 14. april 2017 – enten via mail til Karina Ibsen karina.ibsen@randers.dk eller til Randers Kommune, Sundhed, Kultur og Omsorg, Laksetorvet 1, 8900 Randers C, att. Karina Ibsen.

Kontaktoplysninger til frivilligkoordinatorer