Byråd vil ændre fordelingen af vederlag

Økonomi- og Indenrigsministeriet har besluttet at hæve vederlaget for borgmestre i landets kommuner, og det kunne betyde en generel lønstigning for en række øvrige kommunale hverv i Randers Kommune. På mødet den 16. januar 2017 besluttede Randers Byråd dog, at det ikke kommer til at ske.

16. januar 2017 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ændret vederlagsbekendtgørelsen så der fremover kommer mere i lønningsposen til landets borgmestre. I Randers Kommune stiger vederlaget med cirka 260.000 til godt 1.1 millioner kroner om året. Og da lønnen til en række øvrige kommunale hverv bliver fordelt procentmæssigt ud fra borgmestervederlaget, stod fx udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer også til at få en lønstigning.

På mødet den 16. januar 2017 besluttede Randers Byråd dog at sætte gang i en proces for at ændre Randers Kommunes styrelsesvedtægt, hvor den procentmæssige fordeling er fastlagt. Dermed er det altså udelukkende borgmestervederlaget, som kommer til at stige, mens vederlaget for de øvrige kommunale hverv bliver på samme niveau som i dag.

For at ændre en kommunes styrelsesvedtægt og dermed sænke den procentmæssige fordeling skal beslutningen formelt vedtages på to byrådsmøder, og ændringen i Randers Kommunes styrelsesvedtægt vil således også blive behandlet på det næste byrådsmøde i februar.

Få mere at vide: Sådan styres kommunen