Borgere engagerer sig i træning i lokalområderne

Fysisk aktivitet forebygger for tidlig død og en lang række sygdomme såsom type 2-diabetes og hjertekarsygdomme. Alligevel er hele 16 procent af den voksne danske befolkning fysisk inaktive, ifølge Sundhedsstyrelsen. Sundhedshøjskolen i Randers vil derfor fjerne barriererne for, at alle kan have en aktiv hverdag. Med 130 deltagere og 50 frivillige i 5 byer har initiativet været en succes, der fortsætter i 2017.

Projektleder Lars Johansen til infomøde om Sundhedshøjskolen.

03. januar 2017 - Oprettet af Marie Have Qvist

Træning med naboen.

Det er, hvad borgerne i Randers Kommune har haft mulighed for siden maj 2016. Her åbnede den første Sundhedshøjskole nemlig i Asferg i et samarbejde mellem Randers Sundhedscenter og den lokale idrætsforening. I dette tilbud får borgerne mulighed for at rykke træningen ud i deres lokale område, så de nemmere kan opretholde den sunde livsstil – måske endda med naboer, venner og bekendte.

Modtagelsen var god, og siden maj er fire andre sundhedshøjskoler kommet til: Øster Tørslev, Harridslev, Assentoft og FOF i Randers midtby. Her har borgerne fået mulighed for at træne ryggen, ændre livsstilen eller gå til ”træning for rigtige mænd”.

130 deltagere og 50 frivillige taler sit tydelig sprog: det sundhedsfremmende initiativ har været en succes, der har engageret borgerne. I 2017 venter derfor opstart af nye hold i uge to samt åbningen af en ny Sundhedshøjskole i Havndal, hvor der som noget nyt vil blive prøvet kræfter med et rygestophold.

I kamp for sundheden

Ifølge Sundhedsstyrelsen giver struktureret fysisk træning en effektiv forebyggelse af en lang række sygdomme. Derfor er sundhedsfremme og forebyggelse med fysisk aktivitet omdrejningspunktet for Sundhedshøjskolen.

Projektleder Lars Johansen ser Sundhedshøjskolen som et vigtigt bidrag i Randers Kommune:

”Randers Kommune har, ligesom andre kommuner, sundhedsmæssige udfordringer. Derfor er Sundhedshøjskolen en vigtig indsats, hvis vi gerne vil nå de borgere, som normalt ikke benytter sig af Randers Sundhedscenters tilbud. Derudover vil vi skabe en katalysator, som skal sikre en overgang fra kommunale sundhedsindsatser til aktiv deltagelse i sundhedsfremmende tiltag blandt lokale aktører”.

Træning i lokalområdet

Med 130 deltagere og 50 frivillige har holdet bag Sundhedshøjskolen oplevet et stort engagement. At Sundhedshøjskolen hovedsageligt befinder sig i mindre byer i Randers Kommune er også et helt bevidst valg:

”Vi håber, at vi kan nå en større kontaktflade end tidligere og dermed tænke sundhed ind i de arenaer, hvor borgerne arbejder, bor og lever. Samtidig håber vi på, at samarbejdet med de lokale aktører sikrer en forankring af indsatserne”, fortæller projektlederen.

Engagerede frivillige

Projektet er ikke kun drevet af medarbejdere fra Randers Sundhedscenter. Ude i lokalområderne er udvalgte personer blevet uddannet til at varetage en del af undervisningen, følge op samt være ambassadører for tilbuddet. I alt er 50 engagerede frivillige tilknyttet.

Dét samarbejde er vigtigt, for at Sundhedshøjskolen kan fungere.

”Jeg vil gerne takke både lokalområderne, styregrupperne, ambassadører og instruktører, som har gjort det muligt at etablere Sundhedshøjskolerne i lokalområderne. Hver uge bidrager de til Sundhedshøjskolens succes”, slutter projektleder Lars Johansen.

Om Sundhedshøjskolen

  • Startede op i 2016 med formålet om at fremme sundheden i lokalområderne i Randers Kommune
  • Er et samarbejde mellem Randers Sundhedscenter, FOF, lokale foreninger og frivillige aktører
  • Er at finde i Assentoft, Asferg, Harridslev, Øster Tørslev og i FOF i Randers Kommune – og i Havndal fra februar
  • Udbyder tre hold: Et livsstilshold, træning for rigtige mænd og rygtræning. På hvert hold er der en mindre egenbetaling, da de drives i samarbejde med lokale foreninger. Nye hold starter op igen i uge 2
  • I de første uger står undervisere fra Randers Sundhedscenter for holdundervisningen – herefter overtager de lokale aktører, som er uddannede til at varetage forløbet og opfølgningen
  • Består også af relevante foredrag inden for sundhed og trivsel