Alkoholbehandling giver respekt

Randers Kommune er med i den landsdækkende RESPEKT-kampagne, som Alkohol & Samfund og TrygFonden står bag. Kampagnen hylder medarbejdere, der har modet til at gå i behandling og virksomheder, der har modet til at tale åbent om alkoholproblemer.

25. januar 2017 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

”Alkoholproblemer er et tabubelagt emne, men man skal huske, at det er at vise stor omsorg for sin kollega at sørge for hjælp og støtte i en svær situation. Hvis du har en formodning om, at din kollega eller medarbejder har et alkoholproblem, så er Rusmiddelcenteret klar til at hjælpe med rådgivning og støtte til at takle den konkrete situation,” siger Katrine Nissen, der er afdelingsleder på Rusmiddelcenter Randers.

Få gratis og professionel behandling og/eller rådgivning

Randers Kommune er med i den landsdækkende RESPEKT-kampagne, og derfor har Rusmiddelcenter Randers lige nu særlig fokus på alkoholforbrug på arbejdspladserne. Med kampagnen ønsker Alkohol & Samfund og TrygFonden at gøre arbejdspladserne opmærksomme på kommunernes gratis behandlingsmuligheder.

 

Gratis behandling

Siden 2007 har alle haft ret til gratis alkoholrådgivning og behandling gennem deres kommune. RESPEKT-kampagnen gør opmærksom på muligheden for at få gratis behandling og skal ændre opfattelsen af, at det er flovt at få hjælp til et alkoholproblem. Det er nemlig lige modsat og behandlingsforløb kan sagtens foregå samtidig med, at medarbejderen stadig passer sit arbejde. 

”Chancen for et vellykket behandlingsforløb er større, hvis det er arbejdspladsen og ikke for eksempel skadestue eller sygehus, der henviser. Modsat hvad mange tror, så er alkoholbehandling ikke  ensbetydende med en sygemelding eller døgnindlæggelse. De fleste behandlingsforløb i foregår i dagtimerne i form af samtaleterapi, og de allerfleste kan sagtens passe deres job samtidigt,” siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

 

Alkohol er et problem i alle brancher

Alkoholproblemer findes i alle brancher og faggrupper – blandt medarbejdere med lang såvel som kortere uddannelse. Men alkohol er et tabu på mange arbejdspladser, og det fremgår også af Alkohol & Samfund og TrygFondens nye meningsmåling blandt 312 virksomheder, at mange af de adspurgte direktører, ledere eller HR-ansvarlige synes, at en medarbejdersamtale om alkohol er ”lidt svær” eller ”direkte pinlig”.

”Det er vigtigt, at virksomhedens ledelse åbenlyst bakker op om at støtte medarbejdere, der drikker for meget – det gør det nemmere at tage beslutningen om at gøre noget ved sit alkoholproblem. De danske arbejdspladser har over en bred kam – både små, mellemstore og store virksomheder – potentiale til at medvirke aktivt til at få flere i alkoholbehandling,” siger Peter Konow

Alkohol koster årligt samfundet over 13 milliarder kroner og er en af de faktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden – næst efter rygning.

På www.hope.dk kan man læse mere om kampagnen, finde information om de kommunale behandlingscentre og lave en anonym test der viser, om man drikker for meget alkohol.

På www.alkohol.randers.dk kan man læse mere om Randers Kommunes tilbud om gratis rådgivning og behandling.