Status på affaldssortering: Stor tilfredshed og kun få problemer

Affaldschef Jørgen Niemann er en glad mand. Sorteringen af husholdningernes affald i organisk affald og restaffald er i top, og det samme er borgernes tilfredshed med ordningen, som indtil videre er udbredt i den del af Randers Kommune, der er omfattet af postnumrene Langå/Ulstrup, 8930, 8940 og 8960.

"Tilbagemeldingen fra firmaet, som modtager vores organiske affald, lyder, at vi i Randers er rigtig gode til at sortere”, fortæller affaldschef Jørgen Niemann

22. september 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

”Tilbagemeldingen fra Komtek i Holsted, som modtager vores organiske affald, lyder, at vi i Randers er rigtig gode til at sortere”, fortæller affaldschef Jørgen Niemann, som også glæder sig over, at kommunens borgere har taget godt imod ordningen, selvom det kræver en ekstra indsats af husstandene at skulle sortere:

”En rundringning til i alt 500 borgere under postnumrene Langå/Ulstrup, 8940 og 8960 viser, at 85-90 procent af borgere er tilfredse eller meget tilfredse med ordningen. Det er cirka samme procentandel, som finder det vigtigt eller meget vigtigt, at vi sorterer vores affald - og det svarer også nøje til den andel, som ikke finder det svært at sortere affaldet”, konstaterer Jørgen Niemann.

Problemer med lugt og fluer
”Skal vi lede efter slangen i Paradiset, så har nogle borgere i løbet af sommeren oplevet, at der har været fluer og maddiker i deres organiske affald. Det skyldes formentlig, at der er gået hul på poserne, eller at de ikke har været lukket helt til. Og hvis skraldespanden samtidig har stået i solen og ikke på skyggesiden af huset, skal der ikke meget til at forestille sig, hvad det har kunnet give af gener med både fluer og lugt, hvis man har tømning hver 14. dag,” siger Jørgen Niemann.

Jørgen Niemann oplyser, at Affald Randers som konsekvens heraf forsøgsvis har indkøbt nogle produkter, som sammen med gode råd til at bekæmpe fluer, maddiker og lugt, vil kunne rekvireres af borgere og familier, som har problemerne inde på livet. Dette mod at man melder tilbage med erfaringer med anvendelse af produkterne.

Du kan kontakte Affald Randers på e-mail affald@randers.dk, hvis du ønsker at afprøve produkterne. Der er produkter til de første 50, som henvender sig.

 
 Indsamlingen af organisk affald i Randers kommune har gennem 2016 været støt stigende

Vidste du at:

- hver borger i gennemsnit producerer 70-84 kg organisk affald pr. år.

- at det koster kommunens borgere over 450 kr. pr. ton at få brændt det, vi før kaldte dagrenovation. Når det organiske affald tages ud af den ligning, så er mængderne til forbrænding meget mindre. Samtidigt får vi en energiudvinding ved bioforgasning af det organiske affald - og som slutprodukt en miljørigtig gødning, hvor den vigtige fosfor føres tilbage i jorden i stedet for at blive brændt.