Spædbørn bør ikke drikke vand fra Knejsted Vandværk

Der er konstateret et forhøjet indhold af nitrat i vandet fra Knejsted Vandværk. Vandet bør derfor ikke bruges som drikkevand til spædbørn under 6 måneder, heller ikke efter kogning. Større børn og voksne kan forsat drikke vandet uden sundhedsrisiko.

31. august 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Ved den seneste prøve af vandet til de 30 forbruger ved Knejsted Vandværk blev der påvist et nitratindhold på 51 mg pr. liter. Grænseværdien er 50 mg pr. liter, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Da nitrat hæmmer blodets evne til at optage ilt, bør vandet fra Knejsted Vandværk ikke anvendes som drikkevand til spædbørn under 6 måneder, heller ikke efter kogning. Større børn og voksne kan fortsat drikke vandet uden sundhedsrisiko.

Se kort over Knejsted Vandværks forsyningsområde

 

Vandværket skal forbedre kvaliteten

Randers Kommune, Miljø og Teknik har givet Knejsted Vandværk et påbud om forbedring af drikkevandskvaliteten. Der er samtidig meddelt en dispensation om, at Knejsted Vandværk må overskride kvalitetskravet for nitrat i en periode på op til 3 år.

Dispensationen er givet i henhold til bekendtgørelsens § 18, stk. 2. Dispensationen gælder frem til den 1. september 2019. (3 år fra det endelige påbud).

Randers Kommune, Miljø og Teknik vil i den kommende indsatsplan for området foreslå, at vandværket, evt. i samarbejde med andre vandværker, arbejder på at finde en ny kildeplads et sted, hvor grundvandsressourcen er bedre beskyttet.