Randers-skoler giver ordet til eleverne

Hvilke værdier skal vi bygge skolen på? Det spørgsmål skal godt 600 elever fra 1.-6. klasse være med til at svare på, når de 14. og 15. september for første gang deltager i en workshop for at udvikle en skoles værdigrundlag - og dermed fundamentet for skolens daglige liv og ledelse.

Ved brug af lego bliver elevernes tanker om den gode skole skabt til det kommende værdigrundlag på Søndermarkskolen

14. september 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

I samarbejde med landsorganisationen Danske Skoleelever afholder Søndermarkskolen i Randers den første workshop i Danmark, hvor elever er en naturlig medspiller i udviklingen af værdierne. Samtidig er alle kommunens skoler netop i gang med en proces hen mod et fælles elevråd for hele kommunen.

”At give børn og unge reel indflydelse er væsentligt. De gør sig mange tanker, tanker som er vigtige at få med videre ind i fremtiden. Derfor arbejder vi generelt i Randers kommune meget med at sikre medindflydelse for børn og unge. Det gør vi med et kommende fælles elevråd på tværs af skolerne. Og helt konkret arbejder vi også med indflydelsen på en skoles rammer – lige nu på Søndermarkskolen, som har taget et flot afsæt i at lytte til eleverne i udformningen af nye værdier. Det er netop vigtigt, at vi husker på, at det er elevernes skole. Derfor skal de også have indflydelse på de rammer, som vi tilbyder, ” siger formand for Børn- og Skoleudvalget, Anders Buhl Christensen.

Det er første gang, at organisationen Danske Skoleelever med hovedkontor i Randers, deltager i at tilrettelægge en sådan workshop. Elevorganisationen er tæt samarbejdspartner for de lokale folkeskoler, når det handler om elevdemokrati.

”Vi har i planlægningen af workshoppen været med til at tilrettelægge, hvordan man bedst får elevernes perspektiv på skolens værdier. Det er et spørgsmål, det kan være svært at forholde sig til som elev, da det er umiddelbart virker abstrakt. Men det betyder ikke, at eleverne ikke har holdninger og meninger omkring hvilke værdier skolen arbejder ud fra. Det er vigtigt for en god skolegang, at eleverne også har indflydelse på og selv accepterer skolens værdier, ” fortæller Frida Rasmussen, der er en af de unge sekretariatsfrivillige hos Danske Skoleelever.

Som led i en ændring af den lokale skolestruktur, kom eleverne ved skolestarten i 2015 fra flere forskellige skoler. Dermed opstod et naturligt behov for at skabe en ny fælles kultur med fælles værdier.

”Vi har brugt det første år i en ny struktur på at gå praktisk til værks. Nu er tiden kommet til, at vi også sætter ord på, hvad der er vores fælles værdier. Derfor inddrager vi nu eleverne i en proces, hvor vi i skolens ledelse vil have stærkt fokus på elevernes holdning til tingene”, fortæller skoleleder, Helle Hesel.

Eleverne går på Søndermarkskolen fra 0.-6 klasse hvorefter de fortsætter til en fælles udskolingsskole for 7.-9. klasse på Tirsdalens skole.

”Den virkelighed skal vores værdier naturligvis kunne rumme. Derudover handler værdierne om læring, tryghed, omsorg og trivsel. Vores skole er resultatet af en fusion, og derfor er det vigtigt at få elevernes refleksion på værdier, så vi skaber en ny fælles forståelse, ” forklarer Helle Hesel.

Når eleverne har givet deres bud på Søndermarkskolens fælles værdier, arbejder skolens bestyrelse og ledelse videre med elevernes input. I den forbindelse vil der også blive workshops for skolens personale og forældre.

Fælles elevråd

Samtidig med konkret værdiarbejde på Søndermarkskolen, arbejder Randers Kommune med at skabe et fælles elevråd på tværs af kommunens 19 skoler og de lokale elevråd. Det fælles elevråd får høringsret, når der skal tages vigtige beslutninger om rammerne for skolen. Det kan for eksempel være om udbud af undervisningsmaterialer eller beslutninger om elementer i den overordnede skolereform.

 ”36 danske kommuner har et sådant fælles elevråd på tværs af skolerne. Vi kan se, at det giver mere indflydelse til eleverne. Det er derfor også glædeligt, at Randers er på vej med et fælles elevråd, ” forklarer teamchef, Henrik Bech Sørensen, fra organisationen Danske Skoleelever.