Randers Kommune ønsker ikke at forhøje skatten

På et ekstraordinært møde torsdag (1/9) forkastede Randers Byråd forslag fra Velfærdslisten, Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne om at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om lov til at forhøje skatten.

01. september 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Med beslutningen kan Randers Kommune fortsat ikke ændre kommuneskatten uden risiko for sanktioner. På grund af Kommunernes Landsforenings økonomiaftale med regeringen skal kommunerne under ét holde skatten i ro, men de enkelte kommuner har mulighed for at søge Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til at hæve skatten.

Velfærdslisten havde foreslået at ansøge om en skattestigning på samlet 263 millioner kroner. Det forslag blev forkastet med 4 stemmer for (Beboerlisten og Velfærdslisten) og 26 stemmer imod (Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF).

Også Radikale Venstres og SFs ændringsforslag blev forkastet. Partierne havde her foreslået at ansøge om mulighed for at hæve dækningsafgiften med 1.5 promille, grundskyldspromillen med 0.2 og en skattestigning på 0.3 procent. Det forslag blev forkastet med 6 stemmer for (Beboerlisten, Velfærdslisten, Radikale Venstre og SF) og 24 stemmer imod (Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti).

Endelig blev et ændringsforslag fra Socialdemokraterne forkastet. Her havde partiet foreslået at ansøge ministeriet om mulighed for at hæve skatten med 0.2 procent svarende til godt 20 millioner kroner. Det blev forkastet med 14 stemmer for (Socialdemokraterne, Beboerlisten, Velfærdslisten, Radikale Venstre og SF) mens 16 stemte imod (Venstre og Dansk Folkeparti).

Daniel Madié fra Det Konservative Folkeparti var fraværende og deltog ikke i sagernes behandling.

Årsagen til, at sagerne blev behandlet på et ekstraordinært byrådsmøde er, at Social- og Indenrigsministeriets frist for ansøgninger om forhøjelse af kommuneskatten er den 2. september.

Læs mere om sagen på byrådets dagsorden