Oust Mølle Folkeskov er lige om hjørnet

Lørdag den 19. november bliver ”store plantedag” i den kommende Oust Mølle Folkeskov. Denne dag inviteres kommunens borgere til at komme og være med til at plante de sidste af de i alt 24.000 træer, som kommer til at udgøre den nye folkeskov i Randers Vest på arealet syd for jernbanen mellem Oust Møllevej og motorvejen.

På det otte hektar store areal mellem motorvejen og Oust Møllevej fra Viborgvej til jernbanen rejses der i efteråret en ny folkeskov. Lars Knudsen er en af de lokale borgere, som er med i arbejdsgruppen bag Oust Mølle Folkeskov - et projekt som han glæder sig over at være med til at realisere i sin egen baghave.

02. september 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Skovrejsningen sker i et samarbejde mellem den socialøkonomiske virksomhed Growing Trees Network, hvor borgerne i Danmark via konceptet www.folkeskoven.dk kan donere penge til træer i nye Folkeskove og herved opnå skattefradrag for deres godgørende bidrag. Randers Kommune arbejder således efter de samme principper som for et par år siden lå bag rejsningen af den syv hektar store Høgshøj Folkeskov ved Spentrup - hvilket vil sige med støtte fra virksomheder der køber og private der donere penge til træerne via Growing Trees Networks hjemmeside samt en høj grad af borgerinddragelse omkring projektet.

Skal sikre fremtidens grundvand

”Det overordnede formål med skovrejsningen er at sikre fremtidens drikkevand. Den nye Folkeskov kommer til at ligge i et område, hvor man henter vand fra undergrunden. Skoven kommer herudover til at have flere positive funktioner. En af dem er at nedbringe den CO2, som vi udleder for meget af. En anden erat skabe et rekreativt område for byens borgere. Og den tredje nyttige effekt bliver, at skoven kommer til at skærme villakvarteret øst for Oust Møllevej mod støjen fra motorvejen. Ved at inddrage borgerne får vi mulighed for at tilpasse den nye skov til dem, der bor her og kommer til at bruge den,” fortæller skov- og landskabsingeniør Randi Flensborg Jørgensen fra Randers Kommune.

Spændende projekt i baghaven

Områdechef Lars Knudsen er en af de lokale borgere, som er gået med i arbejdsgruppen bag folkeskoven. Som formand for grundejerforeningen på Niels Bohrs Vej glæder han sig over folkeskovsprojektet:

”Det bliver et spændende projekt lige i vores egen baghave, og vi kan selv være med til at udforme det. Det glæder jeg mig meget til, siger Lars Knudsen, der som områdechef hos entreprenørfirmaet VAM, der har stået for genskabelsen af Doktorparken, også mener at have stor faglig ekspertise at bidrage med.

Lars Knudsen har et par ønsker på listen over, hvad folkeskovsprojektet kunne indeholde. Hvor fortovet holder op på østsiden af Oust Møllevej kunne en sti indpasses i det nye skovbryn på den modsatte side. Og så kunne der passende udgraves en sø på det mest fugtige sted i den nye folkeskov. Det vil gøre området mere interessant for skoleklasser for eksempel i forbindelse med undervisning i Natur og Teknik.

Sådan støtter du skoven

Indtil videre er knap 14.000 af de i alt 24.000 træer i Oust Mølle Folkeskov projektet solgt til to store kunder. Verdo som har grundvandsinteresserne i området og har sat sig på 7.000 træer, og Tommerup Kistefabrik som har lagt billet ind på 6.600 træer, idet den fynske kistefabrik har en aftale med Growing Trees om, at de køber et træ for hver kiste de sælger.

”Jeg håber, at vi kommer i mål med at få solgt og doneret de sidste 10-11.000 træer. Både store og små bidrag er velkomne, lyder opfordringen fra Randi Flensborg Jørgensen, som er tovholder på projektet.

”Ligesom det var tilfældet med Høgshøj Folkeskov er det muligt for borgere og virksomheder at støtte den nye skovrejsning ved at købe og donere træer til 19 kroner stykket via Growing Trees Networks hjemmeside folkeskoven.dk”

Randers Kommunes skov- og landskabsingeniør understreger, at samarbejdet med Growing Trees Network ikke handler om at få borgerne og virksomhederne til at betale for skovrejsningen. Randers Kommune vil fortsat lægge lige så mange penge i projektet, som hvis der havde været tale om en traditionel skovrejsning. Med andre ord: Jo mere borgere og virksomheder bidrager til indkøb af de træer, der skal plantes i folkeskoven, des flere penge vil der være til at opfylde borgernes ønsker om anvendelsesmuligheder og publikumsfaciliteter mm.


I den nordlige ende af Oust Mølle Folkeskov er en hundredmeterhøj ved at tage form. Udsigtshøjen, der bliver 100 meter i diameter og op til 17 meter høj, skal holdes delvist fri af beplantning, så man kommer til at kunne se vidt omkring.

Vidste du at:

En gennemsnits husstand udleder hvert år ca. 12-15 tons CO2. Planter du minimum 50 træer årligt, gør du - over år - din husstand CO2 Neutral+. Du reducerer på sigt mere end din husstand udleder.

Et hugstmodent træ på 50-70 år binder ca. 5 ton CO2.

Træer købt gennem Folkeskoven.dk er blandede løvtræer og frugttræer, som plantes på kommunal jord over grundvandsressourcer.

Prisen pr. træ købt via folkeskoven.dk er altid kr. 19 inkl. moms, som finansierer:

  • Klargøring af jord og tilplantning af skovområde - ca. 4.000 træer pr. hektar
  • Eventuel hegning
  • Etablering af stier og P-plads, så skovene kan bruges rekreativt
  • 3 års etableringspleje med garanti for at træer, der ikke overlever de tre første leveår, erstattes af nye       
  • Som tak for donationen af penge til træer modtages et flot Folkeskov’s takkediplom.

Folkeskovene får status af fredskov, og kommunen betaler efterfølgende for vedligeholdelsen af skoven.

De nye Folkeskove hjælper til:

  • Reduktion af CO2
  • Sikring af rent drikkevand
  • Skabelse af nye rekreative områder til gavn for natur, dyr og mennesker
  • Klimasikring af byer ved at modvirke hurtig afstrømning af nedbør


Kort over arealet hvor den nye folkeskov skal plantes mellem Oust Møllevej og motorvejen. Arealet er på otte hektar, hvoraf de tre fjerdedele skal være skov.