Nyt bybusnet: Travle ruter får flere afgange

Bybusnettet i Randers kommer nogle steder til at bestå af linjer med hyppige afgange mellem områder med mange passagerer, mens nogle byområder vil komme til at opleve færre afgange end i dag. Det har Randers Byråd besluttet.

05. september 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

På mødet den 5. september 2016 vedtog Randers Byråd nye grundprincipper for bybusnettet. Beslutningen blev vedtaget med 30 stemmer for. Jens Laursen, Beboerlisten, undlod at stemme.

Principperne er vigtige, fordi de bliver udgangspunktet, når der i slutningen af året skal laves nye køreplaner for bybusserne i Randers. Og principperne, der er skabt på baggrund af en analyse af det eksisterende bybusnet, lægger op til en række ændringer i forhold til i dag.

Hent grundprincipper for nyt Randers Bybusnet

 

Hyppige afgange

Bybusnettet i Randers kommer nogle steder til at bestå af mere direkte linjer mellem områder med mange passagerer. Linjerne vil have hyppige afgange og kortere køretid. Samtidig vil nogle byområder komme til at opleve færre afgange end i dag, ligesom grænsen for, hvor langt bybussen kører ud, nogle steder vil rykke tættere på byen. Her er der i grundprincipperne lagt vægt på, at disse områder fortsat har kollektiv trafik i form af enten lokalbus, regionalbus eller teletaxa.

I de nye grundprincipper er der lagt op til, at bybusserne får mindst én afgang pr. time på hverdage, mens der på de travle linjer vil være hyppigere afgange.

Med byrådets vedtagelse af grundprincipperne kan arbejdet med at lave nye køreplaner gå i gang. Efter planen vil de blive præsenteret for Miljø- og Teknikudvalget i december, hvorefter planerne kommer i offentlig høring, så alle får mulighed for at komme med bemærkninger til dem.