Kryds i Assentoft spærret

I forbindelse med etableringen af en rundkørsel i krydset Gl. Grenåvej/Storegade og Virkevangen/Skovvangsvej vil der blive spærret for gennemkørsel i tre dage mellem den 13. og 15. september 2016.

09. september 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Siden den 23. maj i år har der været gang i et længerevarende vejarbejde i Assentoft. Krydset ved Gl. Grenåvej/Storegade og Virkevangen/Skovvangsvej bliver ombygget til en rundkørsel.  Det sker fordi at Vejdirektoratet i 2014 åbnede Ringvej Syd, og det har givet mere trafik i området omkring Virkevangen. Østjyllands Politi har siden åbningen registreret seks trafikuheld i krydset. Alle skyldes, at sidevejstrafikanterne ikke overholder deres vigepligt for trafikanter på Gl. Grenåvej.

Der er forsøgt med flere tiltag som hastighedsnedsættelse, etablering af fuldt stop og etablering af såkaldte rumlestriber, dog uden at det har haft den ønskede effekt. Derfor besluttede Randers Byråd i november 2015, at igangsætte arbejdet med projekteringen af en rundkørsel, for at reducere uheldene i krydset.

Nu er arbejdet så fremskreden, at der skal asfalteres på strækningen. Det sker fra tirsdag nat den 13. september, kl. 04 til torsdag midnat, den 15. september. Således kan der altså køres på strækningen igen fra på fredag. Der vil i de tre dage også være omlægning af bustrafikken. Læs mere på Midttrafiks hjemmeside under trafikinformation