”Jeg var alt andet end blot et nummer i systemet”

Rikke Frydensbjerg Østergaard er en af mange borgere, som har oplevet at det går den rigtige vej hos sygedagpengeafdelingen i Randers Kommune. En målrettet indsats gennem det seneste halvandet år har givet resultater, og rundspørger blandt de berørte borgere viser, at hovedparten føler sig hørt, informeret og inddraget i deres forløb.

28. september 2016

”De negative historier fylder enormt meget i medierne, men de personer jeg har mødt, fortjener virkelig et skulderklap.”
Sådan siger Rikke Frydensbjerg Østergaard, der blev ramt af stress og i flere måneder havde brug for sygedagpengeafdelingens hjælp til at komme videre. Nu er hun glad for den hjælp som hun fik fra sygedagpengeafdelingen i Randers kommune.

”Jeg var helt afkoblet og ænsede slet ikke, at jeg skulle søge sygedagpenge eller noget som helst. Jeg var helt væk. Jeg sov bare en masse timer og var nærmest ikke kontaktbar,” siger Rikke Frydensbjerg Østergaard, som først efter flere uger havde overskud til at gå på sygedagpengekontoret.

Her blev hun, til hendes egen overraskelse mødt med både stor forståelse og hjælpsomhed fra sin sagsbehandler:
”Det var virkelig positivt, at få den hjælp jeg havde behov for. Hun sagde bare ’Sæt dig ned – det skal vi nok finde ud af!’. Det var en stor hjælp, for det var virkelig en kæmpe hurdle at komme igennem. Når man har stress kan det være enormt svært at tygge sig igennem de der offentlige breve og udfylde en masse skemaer,” siger Rikke Frydensbjerg Østergaard.

Stor tilfredshed med sygedagpengeafdelingen

Rikke Frydensbjerg Østergaard blev mødt af en af sagsbehandlerne fra sygedagpengeafdelingen. Her har ledelse og medarbejdere siden 2014 arbejdet målrettet med den gode kontakt til borgerne. Dengang var antallet af klager på sygedagpengeområdet stigende og der blev udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan kommunen aktivt kunne gøre noget for at bedre situationen.

”I den forbindelse har medarbejderne defineret en række særlige kontaktpunkter, hvor de møder borgerne. Det har været en lang og god proces, der nu bærer frugt, ” siger Per Damgaard Petersen, der er afdelingsleder for Sygedagpengeafdelingen i Randers Kommune.

Kontaktstrategien fokuserer på tre vigtige kontaktpunkter: ”Efter første samtale”, ”efter afslutning af tilbud” og ”ved revurdering eller ophør af ydelse”. En gang i kvartalet bliver der lavet en opgørelse over de svar, som borgerne har givet.

”Vi kan se ud fra de her tal, at fire ud af fem både angiver at de får svar på deres spørgsmål og får sagt det de gerne vil sige i forbindelse med den første samtale. Samtidig svarer tre ud af fire, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” føler sig inddraget i planen for deres forløb og at de oplever at den første samtale gav dem forståelse for, hvad der skal ske fremover”, siger Per Damgaard.

Og den vurdering deler Rikke Frydensbjerg Østergaard:
”Jeg føler overhovedet ikke, at jeg bare har været et nummer i rækken. Slet ikke. Det var nogle meget ligeværdige samtaler. Vi kunne grine sammen og være sådan lidt loose. Det gør, at jeg kan slappe af og ikke er bange for at byde ind,” slutter hun.