Forældre på kursus i skilsmisse

Hvordan kan en skilsmisse gå mindst udover børnene. Det kan forældre i Randers nu komme på kursus for at lære. Målet er, at give forældre hjælp til et godt fremtidig forældresamarbejde efter skilsmisse til gavn for børnene.

Kurser i skilsmisse til forældrene skal sikre at barnet ikke mistrives som her. Foto: Colourbox (modelfoto).

12. september 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Et samlivsbrud indebærer store omvæltninger for både børn og forældre, og det stiller store krav til rollen som forælder på et tidspunkt i livet, hvor det kan opleves allersværeste - et faktum som ofte underkendes og glemmes at tage højde for i forældrenes følelsesmæssige reaktioner. Randers er en af de kommuner, som styrker indsatser over for skilsmisseramte børn og unge ved, at udbyde et kursusforløb i fælles forældreansvar for skilte forældrene. Børn skal ikke deles, men ansvaret for børn skal deles.

At skulle etablere et godt samarbejde omkring børnene efter et samlivsbrud er svært for rigtig mange forældre, men det er en af de ting, som betyder meget for børn og unge.

”Jeg oplever, at en del børn og unge kommer ”i klemme” mellem forældrene og påvirkes negativt af dårligt samarbejde. Med dette kursus for skilte forældre er det mit håb, at nogle af disse forældre kan få et bedre samarbejde, så børnenes trivsel bedres”, siger temaleder fra PPR, Dorte Pagter Møller.

Læs mere om kursustilbudet her 

Randers er en af de tre kommuner, som er gået sammen med Center for Familieudvikling og Egmont Fonden, om en særlig indsats for at støtte skilsmisseramte familier. Projektet begyndte for knap tre år siden med særlige sorg- og støttegrupper for børn med forældre, der er skilt, eller på vej til at blive det. Ligesom der har været afholdt temaftener om skilsmisser for de voksne og tilbudt gratis parterapi for forældre på vej ud i skilsmisse. Nu går Randers Kommune skridtet videre og tilbyder et KIFF-kursusforløb for skilte forældre.

Formålet med kurset er at give forældre hjælp til at få et godt samarbejde efter skilsmissen til gavn for børnene.

”Det er vores erfaring, at mange har god gavn af samtaler som støtte til at finde fodfæstet igen i livet efter skilsmissen”, fortæller Dorte Pagter Møller.

Når man har børn sammen, så indebærer et samlivsbrud ikke en definitiv afslutning på en relation, men det indebærer en omlægning af en relation; man er ikke længere kærester men stadig fælles forældre med børn som knudepunkt.

Kurset som tilbydes i Randers Kommune giver forældre viden, redskaber og motivation. Desuden tilbyder kurset ”et rum” der ikke har en juridisk dagsorden, men hvor forældrene på neutral grund tilbydes inspiration til at tage godt vare på børnene efter et brud, til at etablere et godt forældresamarbejde omkring børnene og til at arbejde med skilsmissen.

Gode erfaringer med lignende tiltag

Tidligere erfaringer viser at forældrene har et stort udbytte af undervisning i fælles ansvar. Forældrene der modtager undervisning har et bedre udgangspunkt for at kunne støtte deres børn og træffe beslutninger, der er til børnenes bedste, hvis de selv bliver mødt med omsorg, viden og rådgivning. En tidligere kursist udtaler i rapporten:

”Før var vi på stikkerne, og der var krig på kniven. Vi havde hele tiden fokus på: Hvem vinder diskussionen? – uafhængigt af, hvad der var bedst for barnet. Der er vi ikke længere. Vi har kunnet tage det på os, begge to, nu er udgangspunktet, hvad der er hensigtsmæssigt for vores barn“.

En evalueringsrapport viser, at forældrene oplevede, at de fik større overblik over deres situation og følelsen af at have handlemuligheder, og de blev mere bevidste om, at det ikke kun var dem selv, men også deres børn, der var midt i en betydelig livsforandring. Denne opfattelse deler kommunikationschefen Jeanette Ringkøbing Rothenborg fra Center for Familieudvikling:'

”Det er vores klare opfattelse, at det støtter forældre at få ny viden, inspiration og indsigt efter et brud, ikke mindst til gavn for deres børn og forældresamarbejdet. I vores seneste evaluering af KIFF-kurset svarer 75 procent af de adspurgte kursister, at de er ‘helt enige’ eller ‘enige’ i, at kurset har givet dem bedre mulighed for selv at håndtere skilsmissen. Og 84 procent mener på samme vis, at de er blevet bedre rustede til at støtte deres børn i brudprocessen”.