DI Erhvervsmåling: Nr. 52 er ikke tilfredsstillende

Randers kommunes placering i årets DI-undersøgelse af erhvervsklimaet skaber ikke jubelstemning, men snarere en lunken oplevelse af to skridt frem og et tilbage. For mens Randers i 2015 var blandt årets højdespringere, så falder Randers i 2016-målingen fra en plads som nr. 36 til en samlet plads som nr. 52. Mange af undersøgelsens resultater er dog gode

Randers fik en placering som nr. 52 i DIs undersøgelse 2016

05. september 2016 - Oprettet af Karen Balling Radmer

Du kan hjælpe os med at forbedre vores service til virksomheder. Send dine ideer til os eller kontakt Per Skjøth på tlf. 8915 1116.

”Årets resultat af DI-målingen er ikke tilfredsstillende. Vi går 16 pladser tilbage. Det tager vi til os og fastholder kursen, hvor vi hver dag knokler for at levere de resultater, erhvervslivet efterspørger. Dette resultat motiverer os til at arbejde endnu hårdere,” siger borgmester Claus Omann Jensen og fortsætter:

"Jeg hæfter mig også ved, at undersøgelsen er relativ og, at Randers har fastholdt sin placering på langt de fleste værdier. Det er få områder, hvor vi går direkte tilbage. For eksempel fastholder erhvervslivet samme ”overordnede vurdering af erhvervsvenligheden”. Men vi falder i placering fra nr. 25 til nr. 41. Det betyder, at andre kommuner har gjort det endnu bedre. Jeg kan også konstatere, at kommunen i 2015 gik tilbage i Dansk Byggeris undersøgelse og sprang frem i DI’s, mens det nu er modsat i 2016, hvor Dansk Byggeri vurderede os 20 pladser højere i år end i 2015. Og vi gik faktisk til en placering som nr. 1 i kategorien ”dialogmøder” hos Dansk Byggeri i 2016. Men vi har fået vores næstbedste resultat i DI-undersøgelsen siden den startede. Og årets resultat motiverer os til at arbejde endnu hårdere frem mod et bedre resultat.”

Claus Omann Jensen peger også på, at der er flere tiltag, hvor effekten ikke havde nået at vise sig, inden 115 virksomheder i foråret 2016 udfyldte DI’s spørgeskemaundersøgelse.

Ifølge undersøgelsen går Randers Kommune tilbage på den overordnede erhvervsvenlighed. Samtidig scorer kommunen dårligere på ”dialog og information” og på kommunens evne til at tiltrække borgere og virksomheder. Vurderingen på sagsbehandling går også tilbage – det gælder inden for miljø (fra nr. 16 i 2015 til nr. 47 i 2016) og sygedagpenge (fra nr. 26 i 2015 til 78 i 2016) mens byggesager går svagt tilbage (fra nr. 50 i 2015 til 53 i 2016).

”Inden for de seneste to år har vi arbejdet markant med at forbedre indsatsen i forhold til sygdomsramte medarbejdere. Der er nedsat et Advisory board for erhvervsområdet, hvor DI også sidder med. Her er fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft til rette tid. Og vi springer også netop 16 pladser frem i forhold til Jobcenterets service overfor virksomhederne. Behandlingen af sygedagpengesager skal drøftes i Advisory board, og jeg ved, at borgerne på sygedagpenge er markant mere tilfredse. På byggesagsområdet har vi faktisk fået en række positive tilbagemeldinger. Hver gang en sag er gennemført, spørger vi til tilfredsheden. 94 procent af alle besvarelser er positive,” siger Claus Omann Jensen.

Sagsbehandlingstiden er på 22 dage for en byggesag og ligger dermed relativt pænt i forhold til andre kommuner. Derimod er der på miljøområdet et pres på sagsbehandlingen.

 ”Vi har netop oprustet på dette område. Økonomiudvalget godkendte i sidste uge, at vi henter ekstra hjælp ind. Og det er jo ikke slået igennem i forhold til undersøgelsen,” siger Claus Omann Jensen

En række positive resultater

Der er også en række positive resultater i undersøgelsen:

Undersøgelsen giver Randers en 19. plads i kategorien ”Fysisk Planlægning”, det er den hidtil bedste placering. Infrastruktur og transport er ifølge DI særligt vigtigt for virksomheder i Randers, og netop på denne parameter er Randers sprunget fra en placering som nr. 43 i kommunal kollektiv trafik til en 19. plads, ligesom Randers går svagt frem på ”Det kommunale vejnet” fra en placering som nr. 68 til nr. 65. Virksomhederne vurderer også Jobcenterets service overfor virksomhederne langt mere positivt og har kvitteret med en placering i 2016 som nr. 25 – et spring fra nr. 41 i 2015. Og ikke mindst får Randers en langt bedre placering i forhold til brug af private leverandører, hvor placeringen gik fra nr. 46 til nr 32 i 2016.

I undersøgelsen vægter også konkrete faktorer som dækningsafgiftens størrelse.

”Dækningsafgiften blev i 2015 sat ned til 4,5 promille, og det er aftalt i budgettet, at den bliver sat ned med 0,5 promille om året i både 2018 og 2019 til 3,5 promille. Det vil jeg arbejde for, at vi får sat yderligere ned. Samtidig kan vi glæde os over, at vi bliver stærkere på at samarbejde med private – og lokale - leverandører,” siger Claus Omann Jensen, og henviser til, at Randers Kommune her er gået frem fra nr. 46 i 2015 til nr. 32 i 2016.

Faldende ledighed

”Vi skal glæde os over, at det generelt går fremad i Randers. Ledigheden er faldende. Det lysner. Vi er også godt i gang med at styrke fortællingen om Randers. Der sker rigtig meget godt her, og det skal vi i fællesskab blive gode til at fortælle. Nu kridter vi i kommunen skoene og rækker efter en bedre placering næste år,” siger Claus Omann Jensen.

Link til DIs Erhvervsklimaundersøgelse