Connie Engelund taler til Ældretræf

Ældrerådet indbyder hvert år alle ældre i Randers Kommune til Ældretræf. Ældretræffet afholdes i år den 5. oktober fra kl. 13.30 i Arena Randers, og her har Ældrerådet inviteret Connie Engelund, tidligere chefsygeplejerske og direktør på plejehjemmet Holmegårdsparken, til at holde et oplæg under overskriften ”Lev livet hele livet”.

Connie Engelund

16. september 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

”Indholdsmæssigt kredser mine tanker om det at blive pensionist, det at blive gammel. Jeg stødte på et citat: "Man går ikke i stå af at blive gammel, man bliver gammel af at gå i stå!"

”Samtidig står vi overfor en række spørgsmål, som jeg mener, vi bør tage stilling til. Der skrives jo meget om aldring i øjeblikket. Det danner en ramme om mit indlæg,” fortæller Connie Engelund, som også vil komme ind på samfundets syn på ældre - blandt andet på baggrund af en række interviews hun har haft med kommende og nuværende pensionister om deres overvejelser, hvad der giver deres liv glæde og kvalitet, og hvad de tænker om livets afslutning og vejen derhen.

Tilmelding til Ældretræffet skal ske til Ældrerådets formand Per Boysen på tlf. 4055 8854 eller e-mail boysen@kabelmail.dk senest den 29. september 2016.

Program for Ældretræf

Kl. 13.30 Velkomst ved Ældrerådets formand Per Boysen

Lev livet, hele livet. Foredrag ved tidligere chefsygeplejerske og direktør på plejehjemmet Holmegårdsparken Connie Engelund

Kaffepause

Mulighed for at høre om aktuelle tilbud ved opstillede stande fra Madservice Kronjylland, Randers Bibliotek, Hjælpemiddelhuset Kronjylland, Motion og hverdagstræning, Høreklinikken på Thorsbakke, Kommunale kørselsordninger, Digital post og digitale ansøgninger, Frivillighed på ældreområdet, Træningshøjskolen og Øko-Bageriet, Ældresagen og ANY-klubben

Områdeleder Ditte Bach Sørensen vil herefter fortælle om Træningshøjskolen, hvorefter direktør for sundhed, kultur og omsorg Erik Mouritsen vil orientere om nyt fra forvaltningen og besvare spørgsmål

Kl. 15.30 Afslutning