Budgetforlig: Randers fortsætter fremdriften

”Jeg er glad for, at vi netop har indgået et budgetforlig, hvor vi fortsætter fremdriften for Randers Kommune og forbedrer service og omsorg for både børn, unge og ældre, og samtidig skaber rum for at sætte gang i initiativer, der kan styrke udvikling og vækst. Dagtilbudsområdet får tilført cirka 50 mio. kroner hen over budgetperioden. Vi styrker den tidlige indsats for de yngste børn, fordi det virker resten af livet. Vi prioriterer også et aktivt idrætsliv ved at igangsætte projekter, som idrætscenter Vest i Hornbæk, Kraftcenter Korshøj i Harridslev og idræts- og eventhal i Arena Randers. Ligeledes glæder det mig, at vi nedsætter hallejen med cirka 20 procent og styrker eliterådets arbejde ved at tilføre 500.000 kr. årligt. Dermed gennemfører vi en række konkrete visioner i en tid, hvor kommunernes økonomi er under pres, ” siger Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune.

Venstre og Dansk Folkeparti indgik forlig om budget 2017-2020 den 22. september 2016

22. september 2016 - Oprettet af Karen Balling Radmer

Budgetforliget for 2017-2020 er indgået af Venstre og Dansk Folkeparti torsdag 22. september 2016.

”Jeg vil gerne sige tak til Dansk Folkeparti for en rigtig god proces, gode forslag og konstruktiv tilgang til budgetforhandlingen,” siger Claus Omann Jensen og fortsætter:

”Jeg er også rigtig glad for, at forliget prioriterer demenslandsbyen Møllevang, og en fokuseret indsats overfor borgere med handicap i form af et aktivitetshus. Vi styrker sagsbehandlingen i Familieafdelingen med samlet 5 mio. kr.”

”Iderigdommen er stor i Randers. Derfor har vi også sat midler af til en række aktiviteter som at styrke Randers som eksempelvis Lysets by, og vi er enige om at bakke op om etablering af et flodbad både drifts- og anlægsmæssigt. Det hænger fint sammen med den fortsatte prioritering af Byen til Vandet, ” siger Claus Omann Jensen.

Forliget sikrer ekstra midler til førskolebørn, de svageste ældre, handicappede, udsatte familier og et aktivt idræts- og foreningsliv samtidig med, at de udgifter der følger af befolkningsudviklingen fastholdes.

Samtidig fastholdes den rammebesparelse på cirka 1 procent på alle serviceområder, som byrådet vedtog i april 2016. Forligspartierne lægger op til, at besparelsen på 41,5 mio. kr. gennemføres så nænsomt som muligt. Besparelsen bliver gennemført, fordi forligspartierne ønsker at lave et budget, som tager højde for, at der generelt er stor usikkerhed om kommunernes økonomi og ønsket om at opprioritere visse områder, hvorfor blandt andet børneområdet friholdes for besparelsen på 3 mio. kr. og forligspartierne tilbagefører 4,7 mio. kr. til skolerne i budgetåret 2017, som svarer til at kompensere for rammebesparelsen i de første 7 måneder.

Se den samlede forligstekst her

Se oversigt over ændringer budgetforlig 2017-2020