Alle ansatte på kommunens skoler hører om professionel kapital

I de senere år har der været en meget stor interesse for begrebet social kapital på danske arbejdspladser. Begrebet omfatter de tre elementer tillid, retfærdighed og samarbejdsevne - også kaldet "de tre diamanter". De er omdrejningspunktet, når alle ansatte på Randers Kommunes skoler tirsdag d. 20 september inviteres til temaaften om social kapital i Arena Randers.

19. september 2016 - Oprettet af Peder Rasmussen

Høj produktivitet og kvalitet i kerneopgaven, høj trivsel og arbejdsglæde hos de ansatte og høj tilfredshed og medejerskab hos brugerne. Hvis den sociale kapital på en arbejdsplads er høj, opnår man en lang række fordele. På uddannelsesområdet har man de seneste år fokuseret på en videreudvikling af begrebet social kapital: Professionel kapital.Det er en samlet tilgang til arbejdet, som lægger op til udvikling af professionelle læringsfællesskaber på alle uddannelsessteder lige fra 0. klasse til universiteterne. I Danmark er der allerede gennemført en omfattende kortlægning af den professionelle kapital på en lang række ungdomsuddannelser.

Oplægsholder er Tage Søndergaard Kristensen som siden 1976 forsket i psykisk arbejdsmiljø og i en årrække var professor i psykisk arbejdsmiljø på Arbejdsmiljøforskningsinstituttet. Han arbejder i dag som uafhængig forsker, konsulent og oplægsholder og har siden 2008 har han specielt arbejdet med virksomhedernes sociale og professionelle kapital.

Bag arrangementet Randers Lærerforening, FOA, BUPL, HK og Randers Kommune