Synlige askebægre er populære hos rygere

Randrusianske rygere har i et par uger kunnet nyde cigaretterne i udendørs ryger-lounges med iøjnefaldende askebægre. Det nye tiltag er blevet godt modtaget, og derfor har Randers Kommune besluttet at lade nogle af askebægrene blive stående til stor tilfredshed for borgerne:

Opretstående askebægre, der ligner cigaretter, fanger rygernes opmærksomhed

30. august 2016 - Oprettet af Britt Møller

”Det er en god idé med synlige askebægre i byrummet. Det skaber opmærksomhed blandt os rygere, og det vil helt sikkert få flere til at smide skoddet i askebægret i stedet for på fliserne, ”siger Dennis Friborg.

Mere viden om rygeradfærd

Formålet med de syv ryger-lounges er at lokke rygerne til slukke deres cigaret i et askebæger i stedet for at smide det på gaden. Det nye tiltag er et af mange projekter, som Randers Kommune sætter i søen i de kommende år som led i kommunens nye affaldsprojekt, ”Jeg gør det- Ren Randers,”  der skal få borgerne til at tage ansvar for deres eget affald.

”Selv om det er usundt, må vi erkende, at der forsat er mange mennesker, der ryger. Eftersom de  ikke længere må ryge indendørs,  giver det problemer med cigaretskod på gader og stræder. Det  generer alle både rygere og ikke rygere, og det er vi i fuld gang med at gøre noget ved,” forklarer  Frank Nørgaard, formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune.

I perioden med ryger-lounges har projektet arbejdet sammen med en antropolog, der indsamlede  viden om rygernes adfærd og oplevelser:

”Vi har fået en masse viden og gjort os nogle erfaringer i den periode, hvor vi har haft fokus på cigaretskod i det offentlige rum. Det vil vi arbejde videre med og lave nye affaldstiltag til rygerne,  så,de i højere grad bliver motiveret til at smide deres cigaretskod i et askebæger. Nu går vi i gang med at flytte nogle af askebægrene i de syv ryger-lounges, mens vi lader andre blive stående,”  siger  Frank Nørgaard.

Nem skodning inden busafgang

Ved busterminalen har rygerne kunnet slukke deres cigaretter ved to ryger-lounges:

”Det er fint, at der kommet synlige askebægre op ved busterminalen. Det har gjort det nemt og bekvemt hurtigt at komme af med sit skod, inden man skal med bussen.  Kommunen kunne også med fordel hænge brochurer op med tilbud om rygerstop kurser ved siden af de store askebægre,”  siger Torben Sørensen, der dagligt pendler med bussen til Assentoft, hvor han arbejder som kirketjener 

Fakta om affaldsprojektet ” Jeg gør det – Ren Randers” 

Projektets mål er at gøre Randers til en ren og attraktiv kommune ved at reducere mængden af henkastet affald i det offentlige rum.

Det skal blandt andet ske ved at ændre borgernes adfærd og holdninger til affald med kampagner, aktiviteter og nye affaldsløsninger de kommende år.

I juni iværksatte projektet en tyggegummikampagne, der stadig kører i Randers by. Grønne stemmeplader med sjove udsagn skal lokke borgerne til at stemme med deres tyggegummi i stedet for at smide det på gaden.