Randers Kommune optimerer byggesager

95 procent giver i tilfredshedsmålinger udtryk for, at de er tilfredse med sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden i byggesager. Byg arbejder dog hele tiden på at forbedre servicen og har for nylig sat gang i en række tiltag.

05. august 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Først og fremmest har Byg fået nyt telefonnummer. Fremover kan afdelingen kontaktes på tlf. 8915 5100 eller som hidtil på byggesag@randers.dk.

Men der er også sket en række andre tiltag, som du vil opleve, når du søger om byggetilladelse:

  • Der vil fremover være specialiserede byggesagsbehandlere inden for boliger, erhverv, arkitektur og detailhandel. Det bliver sikret gennem en ny måde at fordele ansøgningerne på. Den tidligere inddeling i distrikter forsvinder. 
  • Den medarbejder, som er knyttet til din byggesagsbehandling, vil fremover i højere grad også løse opgaver med administration af lokalplaner, herunder dispensationer, som en del af byggesagsbehandlingen. På den måde er det muligt at undgå at sende sagen til andre afdelinger i forvaltningen med risiko for unødig ventetid og dobbeltarbejde.
  • Der bliver etableret en vagtordning, hvor en vagthavende byggesagsbehandler håndterer alle henvendelser af generel karakter og eventuelle første dialoger om byggeri. Vagtordningen sikrer, at der altid er en tilgængelig byggesagsbehandler, og de øvrige medarbejdere får en arbejdsdag med større mulighed for at koncentrere sig om din byggesag.
  • Den vagthavende håndterer alle anmeldelsessager – sager, hvor ansøger efter 14 dage kan påbegynde byggeriet, medmindre kommunen har givet besked om andet. Det gælder f.eks. carporte, udhuse m.v. under 50 m2.
  • Henvendelse om en byggesag, der er i gang, sker fortsat til den konkrete byggesagsbehandler.
  • Opgaver, der er forbundet med byggesagsbehandling, bliver rykket frem. Det betyder, at byggesager bliver screenet for, om alt nødvendigt materiale er modtaget. Samtidig bliver sagen hurtigere sendt i intern høring i den øvrige del af forvaltningen. På den måde er det muligt at sikre, at sagen i højere grad er klar til behandling, når byggesagsbehandleren begynder sagsbehandlingen.

En del af tiltagene er allerede implementeret, mens andre bliver implementeret hen over sommeren og efteråret. Ændringerne kan have betydning for sagsbehandlingstiden i den kommende tid.

Du kan se mere om ansøgning af byggetilladelse på www.byggeri.randers.dk