Overblik over PowerPoint-sag

Følgende er et overblik over kronologi og relevante links i sagen om indsigt i PowerPoints i forbindelse med skolestrukturen i Randers Kommune. Forslag til skolestrukturen blev behandlet og gennemført i løbet af 2014 og 2015.

26. august 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

I anledning af Social- og Indenrigsministeriets udtalelse om byrådsmedlemmers ret til indsigt i PowerPoints, bringer vi her et overblik over sagen med links til relevante dokumenter for at sikre klarhed omkring processen og understøtte den gode dialog mellem forvaltning, politikere og borgere.

De omtalte PowerPoints blev anvendt i forbindelse med indledende møder med forvaltningen om forestående forslag til skolestruktur i Randers Kommune.

Kronologi i sagen

  • 19. maj 2014: Et byrådsmedlem får afslag på anmodning om indsigt i PowerPoints.
  • 27. maj 2014: Byrådsmedlemmer klager til Statsforvaltningen over afslag på sagsindsigt
  • 9. oktober 2014: PowerPoints bliver offentliggjort på Randers Kommunes hjemmeside.
  • 11. maj 2015: Statsforvaltningen udsender udtalelse om, at fremgangsmåden ved politiske forhandlinger om fremtidig skolestruktur var lovlig, og at byrådsmedlemmer ikke havde ret til indsigt i anvendte PowerPoints.
  • 22. august 2016: Social- og Indenrigsministeriet udsender udtalelse om, at byrådsmedlemmer havde ret til indsigten i de anvendte PowerPoints.

Relevante links