IT over alt på de randrusianske skoler

Når elever og lærere begynder i de randrusianske folkeskoler igen efter sommerferien i morgen, den 9. august, bliver det med helt andre muligheder for anvendelse af IT, computere og tablets. I løbet af ferien har alle skoler fået nyt trådløst netværk og der satsets i det hele taget meget på involveringen af IT i undervisningen. Randers Kommune bruger i år ekstraordinært 8,6 millioner kroner på området.

Hele Langå Skole er dækket af trådløst netværk, til når elever eksempelvis laver projekt- og gruppearbejde.

08. august 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

I Randers er computerne og IT ikke kun noget eleverne bruger, når der skal skrives dansk stil. IT er med overalt. Til matematik, i billedkunst, i idrætstimen eller når eleverne skal opsætte et teaterstykke.

”Med den nye infrastruktur på IT-området og satsning på brug af teknologien generelt har vi fået nogle helt nye muligheder, ” fortæller pædagogisk IT-vejleder på Langå Skole, Majken Vestergaard.

Byrådet har i 2016 bevilliget 8,6 millioner kroner til IT på de kommunale skoler i Randers. Heraf er godt halvdelen af beløbet gået til at forbedre IT-netværket på skolerne, imens det resterende beløb bruges på en generelt øget IT-satsning og anskaffelse af blandt andet nye Chromebooks-computere på skolerne.

”Hele skolen er nu dækket ind af hurtigt trådløst netværk. Det betyder blandt andet at det er nemmere, når elever laver projekt- og gruppearbejde. Samtidig kan vi nemmere anvende IT i undervisningen, for eksempel hvis der skal vises en instruktions-video i idrætstimen ” fortsætter Majken Vestergaard. Hun oplyser også at Langå Skole har købt det første klassesæt med Chromebooks. En IT-løsning der ikke skal bruge et drev eller en server, men hvor der i stedet gemmes indhold i "skyen".

”Løsningen betyder, at eleverne kun kan få adgang til de programmer og det indhold, som de har brug for til undervisningen. Samtidig er det nogle meget hurtige og nemme computere at bruge i dagligdagen ” forklarer den pædagogiske IT-vejleder.

Foruden den teknologiske opgradering har Randers Kommune også afsat yderligere ressourcer til at varetage indførelsen af IT på skolerne. En gruppe lærere er blevet uddannet til fagpiloter, som sammen med skolernes it-supportere vejleder og hjælper det øvrige undervisningspersonale i brugen af IT-udstyr og programmer”

Sammen med opgraderingen på IT-området følger også en pædagogisk indsat i forhold til at lære eleverne en fornuftig brug af teknologien og dens muligheder.

”Vi går rigtig meget ud af, at tale med både elever og forældre om, hvad der er sikker brug og adfærd på nettet. Jo mere vi bruger teknologien, jo mere må vi naturligvis også tage den rolle seriøst,” slutter Majken Vestergaard.

Beløbet til skolernes IT-opdatering er finansieret af provenuet fra den nye skolestruktur, som blev indført ved skolestarten i 2015.