Honorarstøttede spillesteder i Randers – ansøgningsfrist

14. august 2016 - Oprettet af Helga Hjerrild

Statens Kunstfond har ændret fristen for ansøgning om honorarstøtte – en ordning for spillesteder af rytmisk musik. Statens Kunstfonds ansøgningsfrist er allerede den 3. oktober.

For de spillesteder og musikforeninger, der ønsker at søge statsmidler, vil der være et krav om kommunal medfinansieringer. Hvis du ønsker at søge kommunal medfinansering, skal din ansøgning være Randers Kommune i hænde senest den 3. september 2016.

Ansøgningen sendes til helga.hjerrild@randers.dk Her kan du også få yderligere oplysninger om ordningen.