Recoveryskolen tænder for håbet

Recoveryskolen, som holder til i Psykiatriens Hus i Randers, har netop afsluttet første sæson med stor succes. Op imod 100 personer har deltaget i et eller flere af skolens tilbud de seneste måneder. Blandt deltagerne er både personer med psykisk sårbarhed, fagprofessionelle og andre interesserede, som enten ønsker at arbejde med deres egen recovery eller lære mere om recovery, som frit oversat betyder "at komme sig"

Fra venstre: Kira Pharsen, Daniel Ancher Andersen og Mette Høj Klysner

14. juli 2016 - Oprettet af Peder Rasmussen

”Vores opfattelse er, at recovery ikke er et mål, men en individuel proces eller rejse. Måske vedkommer det flere mennesker, men man tager udgangspunkt i den enkelte,” fortæller Daniel Ancher Andersen, der er koordinerede underviser på Recoveryskolen, som holder til i Psykiatriens Hus på Gl Hadsundvej i Randers. Han fortæller videre, at recovery ikke kun er for personer med psykisk sårbarhed:

”Recovery handler om livskvalitet og ligeværdighed. Det vedkommer alle. Det handler ikke kun om at have en psykisk sårbarhed eller lære at leve med det. Det er noget almenmenneskeligt at have brug for livskvalitet og værdi i hverdagen. På Recoveryskolen bliver du præsenteret for nogle værdier og nogle redskaber til, hvordan du kan arbejde med recovery personligt eller hjælpe andre med deres recovery. En del af ideen er ikke at skelne mellem dem og os – mellem fx brugere og undervisere. Undervisningen er åben for alle. Både fagpersoner, mennesker med psykisk sårbarhed og alle andre. Psykisk sårbarhed og psykisk sygdom er stadig tabubelagt. Der er mange fordomme og meget stigmatisering knyttet til området. Det vil Recoveryskolen gerne hjælpe til at gøre op med,” lyder det fra Daniel Ancher Andersen.

Undervisere med levede erfaringer

Et af principperne på Recoveryskolen er, at det ikke kun er faguddannede personer, der står for undervisningen. Erfaringskompetencer ligestilles med fagprofessionelle kompetencer. Derfor består et undervisningsteam altid både af en person med en fagprofessionel uddannelse og en person, der kommer med egnede levede erfaringer – en såkaldt peer-underviser. Peer-underviserne, som også uddannes i Psykiatriens Hus, er personer, der har brugerbaggrund og altså har – eller har haft - psykiske vanskeligheder.

En af de peer-medarbejdere som underviser på recoveryskolen er Kira Pharsen. Hun har gennemgået uddannelsen til peer-underviser, og bruger sine egne erfaringer til at hjælpe andre psykisk sårbare videre:


”Noget af det vigtigste er, at vi fokuserer på, at der er et håb. Det ER muligt at komme videre i sit liv og lære at leve med en psykisk sårbarhed. Et vigtigt spørgsmål i den proces, som vi kalder recovery, er: ”Hvordan kan jeg vende mine udfordringer til ressourcer?” Vi kommer ikke med nogle færdige løsninger, men vi kridter banen op, så undervisningen bliver fokuseret, selvom vi altid tager udgangspunkt i den enkelte deltager. Og jeg tror på, at det betyder noget for deltagerne, at de lytter på en og taler med en, som har prøvet på egen krop, hvordan det er at leve med en psykisk sårbarhed,” fortæller Kira Pharsen, som er en af de tre peer-undervisere, der er en del af undervisningsteamet på Recoveryskolen.

Et lille skridt ad gangen

En af deltagerne på Recoveryskolens kurser i foråret 2016 er Mette Høj Klysner. Hun føler, at hun har haft stor gavn af undervisningen:

”Recoveryskolen gør det nemmere at komme i gang med sin recovery. Man får hjælp til at tage et lille skridt ad gangen. Jeg har fået en masse ud af det. Der er kommet nogle forklaringer på nogle ting – nogle aha-oplevelser. Jeg ved, at jeg ikke er alene – og jeg har fået et håb. Selvom det hele kan være noget lort lige nu, så kan blive bedre,” fortæller Mette Høj Klysner, som udover at være kommet videre med sin egen recovery også føler, at hun kan bidrage til andres rejse imod et bedre liv:

”Det at man kan byde ind med noget, synes jeg er fantastisk. Det med at dele og åbne sig kan gøre en forskel både for én selv og for andre. Og så er det bare rigtig rart at komme i Psykiatriens Hus. Alle smiler – alle siger hej. Der er en rigtig god stemning her i huset og det tror jeg også er vigtigt i forhold til Recovery."

I foråret 2016 har der været cirka 100 deltagere på Recoveryskolens kurser. Nogle har deltaget i ”Introduktion til recovery” som er et kursus på tre timer – andre har deltaget i længere forløb. Blandt deltagerne har der både være personer med psykisk sårbarhed, fagpersoner og andre interesserede. I efteråret bliver kurserne efter ønske fra forårets deltagere udvidet fra tre til fire undervisningsdage, og der kommer til at være undervisning tre dage om ugen fra 29. august til 6. december. Recoveryskolens kursuskatalog er tilgængeligt på hjemmesiden psykiatri.randers.dk