Mere end 100 til temamøder om fremtidens friluftsliv

Arbejdet med at udforme en strategi for Fremtidens friluftsliv i Randers Kommune er allerede i fuld gang. I alt har mere end 100 borgere og foreninger, som har friluftslivet på sinde, deltaget i en af de to temaaftener på Randers Naturcenter sidst i maj og givet deres input til det videre arbejde med strategien.

Godt 100 interesserede borgere mødte op for at debattere strategien for fremtidens friluftsliv ved de to temadage den 25. og 31. maj på Randers Naturcenter.

02. juni 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

"Jeg er glad for det store fremmøde og de mange gode ideer, der kom på bordet. Det viser, hvor meget friluftslivet ligger alle på sinde. Der var en god energi på de to temaaftener - en energi som vi gerne vil have fortsætter, når vi til efteråret inviterer til workshops, hvor vi vil arbejde mere konkret med de input vi har fået, så vi kan få ideer ført ud i livet," siger naturvejleder Lars Maagaard, som har været tovholder på de to temaaftener på naturcentret.

Lars Maagaard fortæller, at det var stier, publikumsfaciliteter og adgang til naturen omkring Gudenå og Randers Fjord, der fyldte mest på de to temaaftener:

"Men der var også forslag om, at vi skal have mere vild natur i byens grønne områder og parker. Et forslag om at danne fællesskaber, som kan tage andre - eksempelvis ældre - med på tur i naturen. Der var også forslag om at skabe en platform for at dyrke forskellige former for motion i fællesskab i naturen. Og forslag om at den bynære fjord udnyttes bedre til sejlads og fiskeri - evt. med hjælp fra ældre mentorer. Begge aftener blev det desuden pointeret af flere, hvor vigtigt det er, at vores børn kommer ud at opleve naturen."

De mange ønsker, drømme og ideer, der blev samlet op på temamøderne, vil hen over sommeren blive samlet i "indsatsområder", som der kan arbejdes videre med på efterårets workshops.

Tidsplan og principper for strategien for fremtidens friluftsliv