Randers Kommune lader græsset gro til glæde for biodiversiteten

Randers Kommunes høslæt-team har travlt. Med de sidste ugers varme er græsset skudt i vejret, så teamet må løbe hurtigt for at følge med.

Efter høslæt på et grønt areal på Holbækgårdsvej. Pressede baller ligger som små madpakker og venter på at blive afhentet.

13. juni 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

”Ved at lave hø i stedet for at lade græsset blive liggende på arealet på traditionel vis, fjerner vi de næringsstoffer, som ville fremme en høj vegetation. Med høslæt i stedet for traditionel græsslåning får vi også mere biodiversitet på arealerne. Flere forskellige plantearter får simpelthen mulighed for titte frem og blomstre, når vi ikke slår så tit. Samtidig fremmer vi det insektliv, der er tilknyttet blomsterplanterne. Alt dette uden at det koster mere, og samtidig får vi et brugbart produkt i form af wraphø,” forklarer jordbrugsteknolog Trine Christensen, Randers Kommune.

”Ved at lave den slags langsomme udpining af arealerne, gror græsset langsommere, og det nye græs der kommer bliver ikke så højt. Så med tiden vil vi ikke skulle slå så ofte,” siger Trine Christensen.

Randers Kommune har i år næsten fordoblet antallet af arealer, der laves høslæt på. Der er 49 arealer i alt jævnt fordelt over hele kommunen. Der er nogle arealer med, som plejer at blive klippet oftere. De vil i en periode komme til at se lidt langhårede ud - men der altså mening med galskaben.

”Det er vigtigt for høets kvalitet, at græsset får lov at tørre lidt. Fugtighedsprocenten er meget vigtig for den proces, der laver høet til wraphø. Det må hverken være for vådt eller for tørt, når det presses og wrappes,” tilføjer Randers Kommunes skov- og landskabsingeniør Rasmus Hansen.

Vejret har været med høslæt-teamet, som pt. laver omkring 70 baller i gennemsnit hektar. Nogle arealer giver godt, andre knap så godt. Det er jo naturarealer, som ikke gødes, hvorfor udbyttet er meget forskelligt.

Efter slåning ligger græsset og tørrer et par dage, hvorefter det bliver presset og wrappet i plastik. Herefter ligger ballerne som små madpakker på græsarealerne og venter på at blive hentet.